Jubileumsymposium: ‘Twintig jaar gecertificeerde financiele planning’

6390-1461576852

In 2016 vierden we twintig jaar gecertificeerde financiële planning in Nederland. Op de verjaardag van de Stichting Certificering FFP, 6 april, werd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een wetenschappelijk symposium georganiseerd om dit jubileum te vieren. Hoogtepunten waren het optreden van voormalige FFP-voorzitter professor Leo Stevens en de uitreiking van het indrukwekkende jubileumboek ‘Financiële planning, Inzichten uit wetenschap en praktijk’.

Een volle zaal geïnteresseerden wisten woensdag 6 april 2016 de weg te vinden naar Rotterdam. Het publiek bestond voor een groot deel uit FFP-leden, maar ook directeuren, voorzitters en beleidsmedewerkers van de belangrijkste partijen in de financiële sector waren ingegaan op de uitnodiging van FFP om het jubileum met elkaar te vieren.

p_19Inspirerende sprekers
In de prachtig vormgegeven ronde Forum-zaal hadden alle genodigden een uitstekend zicht op de vier gastsprekers van de dag: prof. dr. Henriëtte Prast (Tilburg University), de Vlaming prof. dr. Marc De Ceuster (Universiteit Antwerpen), jubileumboekredacteur en FFP-lid prof. dr. Tom Loonen (Vrije Universiteit) en prof. dr. Leo Stevens van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onder leiding van dagvoorzitter professor Peter Kavelaars, zelf hoogleraar fiscale economie en directeur van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit, werd de middag een levendig geheel.

 

Kill or kiss de klant?
Professor Henrïette Prast trapte de middag af en sprak over het centraal stellen van de levensbalans van de klant. De altijd kritisch kijkende hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning ging met een paar pitte uitspraken in op een aantal hardnekkige mythes over financiële educatie, over hoe mensen in elkaar zitten en over het doel van financiële planning met de daaraan hangende relevante risico’s. Aan de hand van een ‘levensbalans’ behandelde zij hoe diverse soorten vermogen zijn in te zetten om het optimum te bereiken en risico’s te beheersen.

De uit Antwerpen overgekomen hoogleraar Financiële Economie Marc De Ceuster nam na zo’n veertig minuten het stokje van Prast over. Hij ging op zijn bekende uitnodigende wijze in op de letters KYC. De Y en C staan voor ‘Your Customer, voor zover was het voor iedereen duidelijk. Maar staat die K nu voor ‘Know’, ‘Knead’ of stiekem toch voor ‘Kill’ of ‘Kiss’? Die laatste twee hoe dan ook niet, zo stelde De Ceuster. Maar je klant kennen en kneden is voor een financieel planner wel essentieel. Volgens de professor staat Know Your Custumer ofwel KYC in de hedendaagse adviespraktijk centraler dan ooit. Over de invulling hiervan filosofeerde De Ceuster en reflecteerde hij op de rol van de klant binnen financiële planning.

 

Toekomst financieel planner
Na een korte onderbreking probeerde professor Tom Loonen op een krachtige manier het publiek te overtuigen van het belang van nadenken over de toekomst van de robotisering van financiële planning. Volgens Loonen zijn er voor gecertificeerd financieel planners veel kansen om de voordelen van fintech ten volste te benutten in de praktijken. Loonen illustreerde zijn verhaal met het voorbeeld dat de toekomst van financieel advies niet alleen bestaat uit het online verzamelen van alle financiële gegevens van een huishouden, maar dat een robot ook zomaar het advies kan gaan geven.