Historisch Overzicht

20 jaar gecertificeerde financiële planning in Nederland.

Twintig jaar gecertificeerde financiële planning. Twintig jaar FFP. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Een kwalitatief hoogwaardige nieuwe beroepsgroep van adviseurs. Dat was de doelstelling twintig jaar geleden van de Stichting Federatie Financiële Planners (FFP). Deze stichting was volgens de initiatiefnemers hard nodig vanwege de (toenemende) complexiteit van de verzorgings- en beleggingsbehoefte van de consument die steeds hogere eisen stelt aan de deskundigheid en veelzijdigheid van de financieel planner. Twintig jaar later is die doelstelling nog steeds van kracht. Zo verwoordde de eerste FFP-voorzitter prof. dr. Leo Stevens in de oprichtingsvergadering in 1996:

“Het samenbrengen van adviseurs die met het FFP-certificaat duidelijk willen maken aan de consument, dat zij voldoen aan kwaliteitseisen en gedragsregels en ook bereid zijn zich te onderwerpen aan een permanent proces van kwaliteitsbewaking en bijscholing.”

 

De Stichting Certificering FFP voorziet in een grote behoefte. In 1997 bevat het nieuwe register al 700 planners die de gedragscode hebben ondertekend. Vanaf dat moment gaat het heel snel (zie de tabel hieronder).

 

Vereniging FFP 1998
Begin 1998 wordt de Vereniging FFP opgericht. De vereniging richt zich op belangenbehartiging en andere vormen van dienstverlening voor leden en derden. Gedurende zes jaar lang trekken stichting en vereniging FFP gescheiden op. Begin 2005 fuseren beide organisaties, waarna de uitbouw van de beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners pas echt gaat beginnen.