FFP profiel

Federatie Financieel Planners (FFP) is de beroepsorganisatie van (gecertificeerd) financieel planners die het CFP-Keurmerk dragen en zijn opgenomen in het CFP certificeringsregister. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-Keurmerk is in staat om consumenten integraal te adviseren over hun financiële toekomst. De vereniging behartigt de belangen van de leden door te communiceren over ledenaangelegenheden en vakinhoudelijke zaken. Ook communiceert de vereniging met consumenten en stakeholders over financiële planning en het CFP®-keurmerk/titel.

Federatie Financieel Planners (FFP) bestaat uit een keurmerk (CFP®), een register (Stichting Certificering Financieel Planners) en uit een beroepsorganisatie (Vereniging FFP). FFP telt circa 3.000 (gecertificeerde) leden. Stichting CFP® is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (gecertificeerd) financieel planner. Zij stelt daartoe leerdoelen en exameneisen vast, bepaalt de Permanente Educatie voor de FFP-leden en ziet streng toe op handhaving van de Gedragscode door middel van tuchtrecht. Tevens is de Stichting op 1 januari 2016 juridisch gefuseerd met de Stichting FPSB NL. De fusie van deze stichtingen had als belangrijk doel om de positie van de beroepsgroep gecertificeerd financieel planner in Nederland te verstevigen. Door de fusie heeft FFP toegang tot het wereldwijde internationale netwerk van de Financial Planning Standards Board (FPSB).

Visie, Missie en Strategie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bewuste financiële beslissingen kan nemen.

Historisch Overzicht

20 jaar gecertificeerde financiële planning in Nederland.

Jubileumsymposium

In 2016 vierden we twintig jaar gecertificeerde financiële planning in Nederland.

Statuten & Jaarverslagen

Hieronder treft u de statuten en jaarverslagen.