Wie regelt alles als u het zelf niet meer kunt?

Datum: 06-08-2019 In: Relatie

Lekker op vakantie en dan gebeurt er wat. U krijgt een ongeval of wordt opeens ziek. Wat moet er dan geregeld worden en wie moet dat doen? Het komt regelmatig voor dat mensen tijdens de vakantie iets naars overkomt. Dat kan een overlijden zijn, er kan ook een situatie ontstaan dat degene die iets overkomt niet meer ‘wilsbekwaam’ is. Bij overlijden zou een testament de zaken kunnen regelen voor de nabestaanden, bij wilsonbekwaamheid is er het levenstestament.

Wat is dat, een levenstestament?
Een levenstestament zorgt er in het meest gunstige geval voor dat de zaken doorlopen als iemand zelf niet meer de beslissingen kan nemen. Dat kan als iemand bijvoorbeeld in coma raakt of zo erg ziek wordt dat hij of zij zelf niet meer in staat is alle noodzakelijke handelingen te verrichten. Denk maar eens aan het pinnen van geld. Wie moet dat doen als u het zelf niet meer kunt? Er is een verschil tussen tijdelijke wilsonbekwaamheid en permanente wilsonbekwaamheid. Bij tijdelijke wilsonbekwaamheid mag de door u aangewezen persoon alleen beheershandelingen doen. Dit betekent het regelen van de lopende zaken. Diegene mag dan bijvoorbeeld wel geld pinnen of betalingen doen die met het normale huishouden te maken hebben, maar mag dan verder niets. Bij permanente wilsonbekwaamheid is het belangrijk dat iemand verdergaande bevoegdheden krijgt, om bijvoorbeeld de woning of auto te mogen verkopen, schenkingen te doen of beleggingen aan te gaan.

Wat zijn de risico’s?
In feite praten we over het geven van een volmacht aan iemand en deze persoon zou er misbruik van kunnen maken. Het is dus zaak om bevoegdheden goed en zorgvuldig vast te leggen. Bijvoorbeeld: dat bepaalde beleggingen niet mogen worden gedaan, omdat ze te risicovol worden geacht. Of dat bepaalde schenkingen niet akkoord zijn. Ook wordt er wel eens gepleit voor het uit elkaar trekken van bevoegdheden, dus niet alle bevoegdheden bij één iemand neer te leggen. Je zou dan de zorgbevoegdheden bij persoon A kunnen onderbrengen en de financiële bevoegdheden bij persoon B. Ook zou iemand de hoofdvolmacht kunnen hebben en iemand anders een ondervolmacht, zodat er een soort regisseur in het geheel is aangegeven. Zo’n ondervolmacht zou bijvoorbeeld kunnen slaan op alleen de bevoegdheid om geld te pinnen.

En hoe zit dat met ondernemers?
Wie een zaak heeft, staat ook voor een dilemma als hij of zij niet meer in staat is de onderneming te runnen, zowel tijdelijk als permanent. Of het een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een BV betreft, is om het even. In het geval van een vennootschap onder firma, is er mogelijk een firmacontract waarin een en ander geregeld is. Bij een BV zijn er statuten waarin iets is opgenomen over wat te doen bij calamiteiten. Een levenstestament kan de regiefunctie vormen. Vaak is er bij de eenmanszaak niets geregeld. Een FFP financieel planner kan u op weg helpen door de jungle van mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om het geven van een volmacht bij wilsonbekwaamheid. Een levenstestament kan hierbij een passend instrument zijn. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Wilt u dit artikel liever beluisteren? Klik hieronder voor de podcast: