Wel in loondienst, geen pensioen

Datum: 12-02-2019 In: Pensioen

Als werknemer bouwt u lang niet altijd automatisch pensioen op, blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe zit het met uw pensioen?

Van zzp’ers is al langer bekend dat zij vaak geen pensioen opbouwen. Maar dat ook veel werkenden in loondienst geen pensioen opbouwen, kwam voor velen als een verrassing. In het CBS-onderzoek is overigens nog niet eens rekening gehouden met de vele werknemers die weliswaar een pensioenregeling hebben, maar een waarmee zij slechts een minimaal pensioen opbouwen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kent Nederland geen algemene pensioenplicht. Wel is in de meeste sectoren via de cao geregeld dat er pensioen wordt opgebouwd. Bij onder meer de overheid, in de zorg, de bouw, de detailhandel en in de horeca is pensioendeelname verplicht. Veel grote bedrijven hebben een eigen pensioenregeling. Hetzelfde geldt voor bepaalde beroepsgroepen, zoals fysiotherapeuten, notarissen en schilders. Maar er blijven veel bedrijven over die niet actief zijn in een sector waar deelname aan een pensioenregeling verplicht is. Werkgevers kunnen dan zelf bepalen of zij iets voor hun medewerkers regelen. Soms doen zij dat wel, maar vaak dus niet of in beperkte mate, gezien de 850.000 werknemers voor wie helemaal niets is geregeld en de vele anderen met een hele beperkte pensioenopbouw.

Helemaal niets geregeld
Als uw werkgever niets heeft geregeld, kunt u zelf een oudedagsvoorziening opbouwen. Bijvoorbeeld door een lijfrenterekening te openen en daarop elke maand geld te storten. Een lijfrente is aantrekkelijk vanwege het fiscale voordeel. Hier staat tegenover dat u zich aan bepaalde regels moet houden. U kunt ook met ‘gewoon’ sparen of beleggen vermogen voor later opbouwen. Dan bent u flexibeler, maar profiteert u niet van het belastingvoordeel. Zo hebben beide opties verschillende voor- en nadelen.

Minimaal pensioen
De overheid streeft ernaar dat werknemers na hun pensionering 75 procent van hun salaris als pensioen (inclusief AOW) krijgen. Maar bij sommige werkgevers bouwt u veel minder op dan 75 procent. Daarbij legt de werkgever bijvoorbeeld een beperkt bedrag aan premie in en mag u als werknemer zelf besluiten of u ook premie afdraagt of niet. Doet u dat niet, dan houdt u nu meer geld over, maar bouwt u natuurlijk minder voor later op. Ook hier is het verstandig de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Nabestaandenpensioen
Bij de meeste pensioenregelingen is er nabestaandenpensioen voor uw partner en eventuele kinderen als u zou overlijden. Maar als u geen pensioen opbouwt via uw werkgever moet u zelf iets regelen om het overlijdensrisico af te dekken.

Financieel advies
Behoort u tot de groeiende groep werkenden – zelfstandig of in loondienst – die geen of maar weinig pensioen opbouwen? Een gecertificeerd financieel planner FFP kan u advies geven over de opbouw van een oudedagsvoorziening. Rekening houdend met uw persoonlijke wensen en situatie.