Week van het geld: jong geleerd is oud gedaan.

Datum: 23-03-2017 In: Kinderen

Jong geleerd is oud gedaan. Mede daarom wordt elk jaar in maart de 'Week van het geld' georganiseerd op basisscholen door heel Nederland. Door kinderen al vroeg te leren hoe ze met geld moeten omgaan, bouwen zij aan de basis van hun financiële zelfredzaamheid. Maandag start de Week van het geld (27 tot en met 31 maart). Traditiegetrouw ontbreekt ook FFP niet in de klas.

De Week van het geld is een initiatief van platform Wijzer in geldzaken. Wie al op jonge leeftijd leert om op een goede manier met geld om te gaan, loopt aantoonbaar minder risico om later in financiële problemen te komen. Mede daarom participeren het ministerie van Financiën en andere stakeholders – waaronder de FFP – in Wijzer in geldzaken en laten zij van zich horen tijdens de Week van het geld.

Het thema van deze editie is ‘Maakt geld gelukkig?’ De antwoorden die kinderen op die vraag geven, lopen uiteen zoals u kunt zien in deze video (klik op het plaatje om de video te starten):

 

Meer inzicht
Uit een peiling van Wijzer in geldzaken uit 2015 blijkt dat de Week van het geld vruchten afwerpt. Kinderen hebben in de afgelopen jaren namelijk meer inzicht gekregen in financiële zaken. Van de ruim 500 scholieren uit de basisschoolgroepen 5 tot en met 8 die meededen aan de peiling, weet de helft altijd precies hoeveel geld hij of zij heeft. Vier jaar eerder was dit nog 44%. Verder vinden acht van de tien basisscholieren het belangrijk om te sparen. Ruim 70% zegt verantwoordelijk om te gaan met geld.

Natuurlijk spelen ook ouders een belangrijke rol bij de financiële opvoeding. Zij moeten hun kinderen immers de waarde van geld bijbrengen. In de praktijk betekent dit dat kinderen moeten leren om hun wensen af te stemmen op hun inkomsten, om keuzes te maken tussen wat nodig is en wat ze graag zouden willen en hoe ze met een vast bedrag gedurende een bepaalde periode kunnen rondkomen. Daarbij spelen onderwerpen als zakgeld (inkomen), sparen en lenen een belangrijke rol, evenals reclame en andere verleidingen om geld uit te geven.

 

Van alle leeftijden
Zo beschouwd verschilt de situatie van kinderen niet wezenlijk van die van volwassenen. Financiële bewustwording is daarom van alle leeftijden. Nu meer dan ooit: de verzorgingsstaat bestaat immers niet meer. Daardoor is er veel veranderd en staan belangrijke financiële zekerheden die vroeger heel gewoon waren onder druk.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de pensioenen, waarvan de collectieve opbouw afneemt. Daardoor zijn consumenten in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de opbouw van hun oudedagsvoorziening. De kosten die gepensioneerden moeten maken, zijn niet per se lager dan die van niet-gepensioneerden. Sommige uitgaven nemen zelfs toe. Denk bijvoorbeeld aan zorgkosten en uitgaven voor (huishoudelijke) hulp.

 

Van inzicht naar bewustwording
Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk inzicht krijgen in uw financiële toekomst. Een financieel planner met het keurmerk FFP CFP® helpt u dit inzicht te krijgen door een financieel routeplan voor u op te stellen. Uitgaande van uw huidige situatie schets hij of zij uw financiële toekomst en wijst u op de zaken die extra aandacht behoeven. Dat kan uw pensioen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw (aflossingsvrije) hypotheek of de studie van uw kinderen. Op die manier helpt uw financieel planner u bewust te worden, zodat u de juiste actie kunt ondernemen om uw financiële toekomst naar uw wensen in te richten.