Wanneer blijf je ZZP’er?

Datum: 05-02-2019 In: Ondernemen

Ben je ondernemer of arbeidskracht?
Het gaat niet goed met de zzp’er, de zelfstandige zonder personeel. Van de 850.000 zelfstandige ondernemers zonder personeel betaalde in 2016 bijna 40% geen inkomstenbelasting. En dat aantal groeit. Geldt dat ook voor jou?

De feiten
Heel veel zzp’ers komen uit de situatie dat zij een betaalde baan hadden. Daarvoor geldt minimum loon. En, als werknemer in loondienst ben je tot op zekere hoogte verzekerd tegen de financiële gevolgen van ziekte en ongeval, of werkloos raken. Dat heb je als zzp’er allemaal niet. Dan moet je je eigen broek ophouden en geldt er geen sociaal vangnet. Je moet zelf voor opdrachten zorgen én komen die er niet, dan is er geen inkomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat het feit dat zo’n 40% van de zzp’ers geen belasting betaalt, komt doordat zij simpelweg te weinig verdienen. Zij vallen onder de grens van 1.600 euro. Kortom, ze verdienen in veel gevallen minder dan 1.300 euro in de maand. Bruto, ja dat klopt. Die 1.300 euro is netto, omdat er met zo’n inkomen niet echt belasting behoeft te worden betaald. Als je kijkt wat iemand krijgt die in de bijstand zit: een alleenstaande krijgt 1.147 euro, een gehuwde 1.563 euro. Bijna de helft van de zzp’ers zit daar dus tussenin, met gemiddeld minder dan 1.300 euro per maand. Hoe is dat voor jou?

 

Groei van het aantal zzp’ers
Het aantal zzp’ers groeide volgens diverse bronnen de afgelopen paar jaar met 5%, terwijl het aantal dat geen belasting betaalde met zo’n 12% toenam. De conclusie is dan duidelijk: steeds meer zzp’ers gaan minder verdienen. Dat is in lijn met wat het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) afgelopen meldde: meer ondernemers en zelfstandigen hebben in het laatste kwartaal van 2018 financiële hulp aangevraagd. In het laatste kwartaal van vorig jaar was het aantal aanvragen dat bij het IMK binnenkwam enorm gestegen: oktober 2018 18% vergeleken met oktober een jaar eerder en in november 2018 was dat zelfs een kwart meer dan in november 2017. De ondernemers in kwestie doen een beroep op de bijstandsverlening voor zelfstandigen (BBZ).
Wat zijn nu belangrijke aanknopingspunten voor jou als zelfstandige ondernemer zonder personeel?

Het is belangrijk om je af te vragen of je werkelijk ondernemer wilt zijn of een flexibele arbeidskracht. Dat vraagt een geheel ander aanpak. Bij ondernemers komt het neer op het zoeken van een eigen positie om klanten te kunnen bedienen. Het overgrote deel van de zzp’ers levert arbeidsuren en is daarmee eerder een flexibele arbeidskracht dan ondernemer. Wie ondernemer wordt, richt zich op klantenwerving, klantenbinding en een werkbare organisatievorm. Financieel en juridisch. Wie zich als flexibele arbeidskracht wil inzetten, kijkt naar de mogelijke arbeidsvoorwaarden. Bij beide groepen spelen financiële risico’s als: wat gebeurt er met mijn inkomen als ik ziek word of arbeidsongeschikt raak? Blijven mijn partner en kinderen goed verzorgd achter als ik kom te overlijden? En wat gebeurt er als ik tijdelijk minder werk heb, kan ik dan nog rondkomen? Een gecertificeerd financieel planner FFP, helpt je bij het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van keuzes en helpt je op grond van de keuzes de best passende (betaalbare) oplossing te vinden.

 

Beluister HIER ook de Podcast, ‘Doordenken met FFP’, over dit onderwerp >>