Pas op met een aflossingsvrije hypotheek

Datum: 20-06-2017 In: Wonen

De meeste hypotheken zijn aflossingsvrij. Maar dat betekent niet dat de lening nooit hoeft te worden terugbetaald. Banken en andere hypotheekverstrekkers maken zich zorgen over aflossingsvrije hypotheken. Van de uitstaande hypotheekschuld is 55% aflossingsvrij. Dat kan vooral op langere termijn bij veel huishoudens tot problemen leiden.

Mature Couple Riding Motor Scooter Along Country RoadDe meeste hypotheken zijn aflossingsvrij. Maar dat betekent niet dat de lening nooit hoeft te worden terugbetaald. Banken en andere hypotheekverstrekkers maken zich zorgen over aflossingsvrije hypotheken. Van de uitstaande hypotheekschuld is 55% aflossingsvrij. Dat kan vooral op langere termijn bij veel huishoudens tot problemen leiden. Concreet gaat het om de volgende risico’s:

  1. Einde van de looptijd. Aflossingsvrij betekent niet dat de lening niet hoeft te worden terugbetaald. Meestal is de looptijd van een hypotheek 30 jaar. Dat betekent dat u na 30 jaar met de bank moet praten over uw schuld. U kunt de lening aflossen of herfinancieren. Banken zullen alleen willen herfinancieren als de lener naar de huidige maatstaven een hypotheek zou kunnen krijgen. De leennormen zijn de afgelopen jaren echter behoorlijk aangescherpt. Het is dus denkbaar dat u naar de huidige maatstaven niet meer zo veel kunt lenen als toen u de hypotheek afsloot. Ook al heeft u altijd zonder probleem de hypotheekrente betaald en heeft u hetzelfde of zelfs een hoger inkomen dan toen. Ook als uw hypotheekschuld hoog is ten opzichte van de waarde van uw woning zullen banken de looptijd van uw hypotheek niet zonder meer willen verlengen.
  2. Einde van de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrente is gedurende 30 jaar aftrekbaar voor de belasting. Daarna zijn de rentelasten niet langer aftrekbaar. Dat betekent dat de netto rentelasten na 30 jaar hoger worden. Voor huizenbezitters die al voor 2001 een hypotheek hadden, is de 30-jaars periode in 2001 begonnen. Dat betekent dat deze oudere huizenbezitters vanaf 2031 de hypotheekrente niet langer kunnen aftrekken en dat hun hypotheeklasten vanaf dat jaar hoger worden.
    Dit is temeer een risico, omdat veel huiseigenaren na afloop van deze 30-jaars periode over niet al te lange tijd met pensioen zullen gaan of al met pensioen zijn. Hun inkomen zal dan waarschijnlijk lager worden.
    Een ander aandachtspunt is dat de hypotheekrente aan het einde van de 30-jaars periode misschien veel hoger is dan nu. Een rentestijging is altijd een risico na het aflopen van de rentevaste periode, maar als de rente niet langer aftrekbaar is, is de impact daarvan veel groter. Dat is een extra reden om goed te kijken naar de betaalbaarheid op lange termijn van uw aflossingsvrije hypotheek.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en wilt u weten of deze lening voor u een risico vormt? En zo ja, wat u kunt doen om te voorkomen dat u in de problemen komt? Een gecertificeerd financieel planner FFP kan u advies geven. Hij of zij beziet uw hypotheek in een breder verband. Zo zal een financieel planner niet alleen uw hypotheek onder de loep nemen, maar ook rekening houden met uw inkomen, de waarde van uw huis, spaargeld en ander vermogen, eventuele spaar- of beleggingspolissen, overige schulden en pensioen. Op die manier krijgt u advies op maat. Door tijdig actie te ondernemen voorkomt u dat u op termijn met onaangename verrassingen wordt geconfronteerd.