Op zoek naar een lening om te verduurzamen?

Datum: 21-05-2019 In: Wonen

U kunt voordelig geld lenen om uw huis energiezuiniger te maken. Maar hoe maakt u een juiste keuze uit het woud van groene en duurzame leningen?

Zonnepanelen, een spouwmuurisolatie of een warmtepomp: het zijn allemaal maatregelen waarmee u op termijn flink kunt besparen op de energielasten. Uit onderzoek door het Nibud bleek onlangs dat 57 procent van de huiseigenaren van plan is de komende vijf jaar te investeren in verduurzaming van de eigen woning. Maar voor die investeringen is wel geld nodig, geld dat u misschien niet heeft of liever op een andere manier besteedt.

Voordeliger lenen
Een optie is om uw bestaande hypotheek te verhogen. Dan betaalt u de huidige marktrente voor het nieuwe leningdeel. Er is echter een alternatief dat in veel gevallen voordeliger is, namelijk door geld te lenen door middel van een groene of duurzame hypotheek. De rente op een dergelijke lening is meestal lager dan de rente op een gewone hypotheek. Een toenemend aantal banken biedt groene of duurzame hypotheken aan.

Meer dan 100 procent lenen
Net als bij een reguliere hypotheek is de rente bij een groene of duurzame hypotheek doorgaans aftrekbaar. Daarnaast is een voordeel dat u meer mag lenen dan bij een gewone hypotheek. Normaal gesproken kan tot maximaal 100 procent van de marktwaarde geleend worden. Maar als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u daar van de overheid nog eens maximaal 6 procent bovenop lenen voor de verduurzaming van uw woning. U leent dan dus maximaal 106 procent van de koopsom. Althans, dat is wat maximaal is toegestaan. In de praktijk werken echter niet alle hypotheekverstrekkers hieraan mee.

Gemeente
Naast de reguliere hypotheekverstrekkers lenen ook steeds meer gemeenten en andere overheidsinstellingen tegen een lage rente geld uit voor het energiezuiniger maken van uw huis. Hetzelfde geldt voor sommige aanbieders van zonnepanelen en andere energiebesparende producten: zij bieden soms de financiering aan.

Veel verschillende regelingen
Het is natuurlijk mooi dat het aanbod van duurzame hypotheken en leningen toeneemt. Maar door de vele regelingen is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Elke aanbieder heeft zo zijn eigen voorwaarden. Een groene hypotheek die voor de een gunstig is, is voor de ander misschien helemaal niet passend vanwege deze specifieke voorwaarden.

Het aanbod van voordelige, duurzame leningen neemt in snel tempo toe. Maar vanwege de grote verschillen in voorwaarden is het niet altijd makkelijk een keuze te maken. Een gecertificeerd financieel planner FFP kan u helpen om overzicht te krijgen en een keuze te maken die bij u past. Daarbij is het belangrijk dat u niet alleen rekening houdt met de kosten van de lening, maar ook met de toekomstige baten in de vorm van lagere energiekosten en een mogelijke waardestijging van uw huis.