Ontslag in het verschiet?

Datum: 11-06-2019 In: Werken

De 'Wet arbeidsmarkt in balans' is door de Eerste Kamer aangenomen en dat betekent dat hij als wet zal worden ingevoerd. Het is een wet die veel regelt als het om werk gaat. Wat verandert er bijvoorbeeld in het ontslagrecht? Achterliggend idee van de Wet arbeidsmarkt in balans is dat de kloof kleiner gemaakt wordt tussen mensen met een vast dienstverband en mensen met flexibel werk.

 De transitievergoeding
Eén manier om dat te doen is de transitievergoeding te veranderen. Wat is dat ook al weer, een transitievergoeding? Als iemand ontslagen wordt en langer dan twee jaar in dienst is geweest, dan heeft hij of zij recht op een financiële tegemoetkoming, de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is op dit moment maximaal € 81.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 81.000, maximaal een maal het bruto jaarsalaris. Die grens van twee jaar vervalt. In de oude situatie kon je meemaken, dat iemand net voordat hij twee jaar in dienst zou zijn werd ontslagen. Dat scheelde de toekenning van een transitievergoeding. Die ongelijkheid ten aanzien van mensen die ergens korter hebben gewerkt en hen die langer ergens werken komt nu te vervallen. Zelfs als iemand in zijn proeftijd wordt ontslagen, zal een transitievergoeding verschuldigd zijn. Natuurlijk wel een kleine, die is gebaseerd op de duur van de arbeidsperiode.

Berekening transitievergoeding
Nog een op zich logische verandering: de berekening van de transitievergoeding. Die gaat tot en met heden uit van halve jaren die volgemaakt worden. Heeft iemand drie jaar en acht maanden gewerkt, dan krijgt hij een vergoeding over drie jaar en zes maanden. Er vallen dus twee maanden af, die vormen samen niet meer een vol half jaar. Dat systeem wordt losgelaten. Er gaat nu naar rato worden gerekend: in het voorbeeld van drie jaar en acht maanden krijg je dus ook gewoon een uitkering over drie jaar en acht maanden.

Ontslagredenen
Naast de verandering in transitievergoeding, komt er ook nog een nieuwe ontslaggrond bij, een nieuwe reden om ontslagen te worden. Op dit moment is het zo dat als de werkgever een werknemer wil ontslaan hij dit doet op basis van één ontslagreden. Bijvoorbeeld: ‘disfunctioneren’ of ‘een verstoorde arbeidsrelatie’. Je mag beide redenen niet combineren als je als werkgever naar de kantonrechter stapt. Eén ontslaggrond moet dus voldoende aanknopingspunten bieden om het ontslagverzoek bij de kantonrechter erdoor te krijgen. Vanaf de invoering van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans wordt het gemakkelijker voor een werkgever om een werknemer te ontslaan. Hij mag namelijk verschillende ontslaggronden combineren. De hier ontstane nieuwe mogelijkheid heet ‘ontslag op basis van de i-grond’. Let er wel op, dat niet iedere combi mogelijk is (op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen bijvoorbeeld). Let er ook op, dat de rechter een hogere transitievergoeding zou kunnen toekennen als het ontslag op meerdere gronden wordt aangevraagd.
Zit u als werknemer of werkgever met mogelijk ontslag? Raadpleeg een gecertificeerd financieel planner.

Wilt u dit artikel liever beluisteren? Klik hieronder voor de podcast: