Mijn kind gaat studeren. En nu?

Datum: 05-03-2019 In: Kinderen

Er zijn 1262 studies, 3.044 opleidingen, 233 instellingen, 62 steden, 963 open dagen… en een studerend kind. Of misschien twee of drie? Hoe kun je dan financieel een en ander rondbreien?

Studerende kinderen kosten geld. Ze zijn financieel nog niet zelfstandig en hebben extra kosten die hoog kunnen oplopen. Waar heb je als ouder van een student mee te maken? Allereerst de keuze van de soort opleiding: gaat het om een universitaire studie, hoger beroepsonderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Voor allerlei soorten opleidingen bestaan verschillende vormen van tegemoetkomingen. Sinds het studiejaar 2015/2016 is het stelsel van studiefinanciering drastisch veranderd.

De studiefinanciering (studenten zelf noemen dit ‘stufi’) bestaat uit drie delen: een lening, het studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs. De stufi is bedoeld om het collegegeld, boodschappen, de kamerhuur en overige kosten voor levensonderhoud te betalen. De hoogte van de stufi varieert en hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld of een student nog thuis of op kamers woont. Om in aanmerking te komen voor stufi, moet de student een Nederlands paspoort of het juiste type verblijfsvergunning hebben. Daarnaast moet de student een voltijds of duale studie gaan volgen aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

De lening die wordt aangegaan is rentedragend en loopt tien jaar. Daarna kun je niet meer lenen. Er wordt van de student verwacht dat deze na het volgen van een studie een passende baan vindt en de lening kan gaan terugbetalen. Hier mag de ex-student 35 jaar over doen. Er wordt hierbij gekeken naar draagkracht.

Het OV-reisproduct is een soort prestatiebeurs. Als de student binnen tien jaar zijn diploma haalt, is het een gift. Anders moet ook hier worden terugbetaald. De student heeft de keuze: een weekabonnement (dat loopt van maandagochtend 4.00 uur tot zaterdagochtend 4.00 uur) of een weekendabonnement (dat loopt van vrijdagmiddag 12.00 uur tot maandagochtend 4.00 uur). zie ook studentenreisproduct.nl
En dan is er nog de aanvullende beurs, voor studenten waarvan de ouders niets kunnen bijdragen. Al deze financiële zaken zijn aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen, www.duo.nl

Het Landelijk Aktie Komitee Studenten, het LAKS, heeft een boekje online staan, waar de nodige detailinformatie in staat. Bijvoorbeeld bij welke studies welke lening duur hoort, hoe er kan worden aangevraagd en waar je verder rekening mee moet houden.

Sommige ouders hebben voldoende middelen om hun kind geen stufi aan te laten vragen. Is er nog een oude kapitaalverzekering uit het verleden waarvan de begunstiging gemakkelijk kan worden omgezet? Is er een interessante schenkingsmogelijkheid waardoor je twee vliegen in een klap kunt vangen, belastingbesparing en je kind financieel helpen? In beide gevallen is het zinvol langs een gecertificeerd financieel planner te gaan. Hij of zij heeft dagelijks te maken met financiële puzzels. En misschien zit daar juist het ontbrekende stukje, waardoor de kosten van een studerend kind toch anders kunnen zijn dan gedacht.

Beluister hier de Podcast ‘Mijn kind gaat studeren. En nu?’>