Is je kind een held met geld?

Datum: 19-03-2019 In: Kinderen

Is je kind een held met geld? Hoeveel zakgeld geef je je kind? Wanneer kan een kind zelf geld gaan verdienen? Hoe vaak spring je bij als ouder? Het zijn allemaal vragen waar ouders tegenaan lopen. De Week van het Geld komt er aan, In de Week van geld speciale aandacht voor kinderen en ouders.

De Week van het geld 2019 vindt plaats van 25 t/m 29 maart 2019. Het doel van deze themaweek is om kinderen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Financiële zelfredzaamheid
Die zelfredzaamheid is belangrijk. Uit onderzoek van het NIBUD (in opdracht van de Vereniging FFP, de vereniging van gecertificeerde financieel planners) is gebleken dat een derde van de jongvolwassenen te weinig inzicht en te weinig belangstelling heeft voor geldzaken. Een groot deel vindt nadenken over pensioen en inkomen voor onvoorzienbare omstandigheden niet zo belangrijk. Daarnaast vinden ze de financiële toekomst van hun kinderen niet belangrijk. Dat is verontrustend.

Kinderen zijn de toekomst. Op school wordt er tijdens de Week van het geld veel aandacht besteed aan geldzaken. Er komen speciale lessen over geld waar ook gecertificeerd financieel planners aan mee werken. Wat kun je zelf als ouder doen?

De waarde van geld
Hoeveel zakgeld geef je je kind bijvoorbeeld? En hoe doe je dat? De Stichting Wijzer in Geldzaken heeft samen met het NIBUD onderzocht hoeveel zakgeld kinderen gemiddeld krijgen. Dat wil niet zeggen dat je dat exact ook zo moet doen, maar het geeft wel een richting. In zijn algemeenheid wordt als tip gegeven dat je begint met zakgeld als je kind zes jaar is. Het gemiddelde bedrag uit het onderzoek is dan €1,- per week. Dat bedrag loopt overigens niet zo erg snel op tijdens de bassischool, voor een leerling uit groep 8 is dat bijvoorbeeld € 2,75.

Belangrijk om je kind de waarde van geld te laten ervaren is dat het zakgeld contant is. Daarmee is het geld zichtbaar. Ook belangrijk: geef je kind een vast bedrag op een vooraf bepaalde dag en tijd. Maar, wat doe je als het geld te snel op is? Spring je dan bij? De stelregel is: op = op. Fouten maken hoort bij de financiële ontwikkeling van kinderen. Daar leren ze van. Maak ook afspraken over de besteding van het geld. Mag je kind het geld meteen uitgeven, of moet er ook van gespaard worden?

Sparen is voor veel kinderen nogal abstract. Dat vereist goede begeleiding als ouder. Een kind moet in de gaten hebben waarom sparen zinvol is. Daarbij helpt het om een leuke spaarpot aan te schaffen die op een mooie plek in huis staat. Daar kan je kind trots op zijn.

Spaarboom
Heel leuk is de Spaarboom die de Stichting Wijzer in Geldzaken ontwikkeld heeft. Het is een plaat met een boom erop. Midden op de boom plakt je kind een afbeelding van zijn of haar spaardoel. Er om kan het invullen waar het geld vandaan komt: bijvoorbeeld uit zakgeld, of geld van de verjaardag of klusjes als autowassen of de opbrengst van lege flessen. En door dat in te vullen houdt je kind zicht op wat er per week wordt gespaard.

Dat betekent automatisch dat het dus belangrijk is om een spaardoel af te spreken met je kind. Dat maakt de reden voor sparen helder en concreet.

Afspraken maken
Afspraken met je kind is de rode draad door de financiële opvoeding. Voor het zakgeld stel je een zakgeldcontract op met je kind. Je spreekt af hoeveel en hoe vaak het kind zakgeld krijgt en tot wanneer. En wat het kind hier allemaal van mag doen.

Ben jij een held met geld?
In de Week van het geld staat het kind centraal. Thema: ‘Ben jij een held met geld?’. Veel meer informatie op de website; weekvanhetgeld.nl. Zelf kun je er alles aan doen als ouder. En wie weet komt je kind wel een gecertificeerd financieel planner tegen in de klas.

 

Wil je dit artikel liever beluisteren? Klik hieronder voor de podcast: