Wijziging ECB-beleid, wat betekent dit voor u?

Datum: 24-09-2019 In: Pensioen

Het is geen geheim dat de rente steeds verder daalt. Dit komt onder andere door het beleid dat de ECB (Europese Centrale Bank) hanteert. Dit heeft positieve gevolgen voor onder andere de hypotheekrente, maar heeft een negatief effect op ons pensioen. Deze week werd dit maar al te duidelijk, toen de president Klaas Knot van DNB (De Nederlandsche Bank) een reactie gaf op het beleid van de ECB.

Waar staat de ECB voor?
Heel kort door de bocht kan gezegd worden dat de ECB de euro beheert. De hoofdtaak van de ECB is het handhaven van prijsstabiliteit binnen de Europese Unie. Daarmee willen zij economische groei en werkgelegenheid stimuleren binnen de eurozone. Verder zien zij erop toe dat nationale overheden van de eurolanden toezicht houden op de financiële markten, de financiële instellingen en dat het betalingsverkeer soepel verloopt.

Waarom is de ECB in opspraak?
De ECB heeft na een eerdere aankondiging, een stimuleringspakket aangekocht waardoor de rentes nog verder zullen dalen. De hoop is dat mensen hierdoor minder sparen en meer geld gaan uitgeven. Veel landen, waaronder Nederland, zijn hierop tegen. Waarom? De lage rente heeft ook gevolgen voor veel grote pensioenfondsen. Onder andere daardoor zullen mensen juist voorzichtiger worden, waardoor de hand op de knip gaat. De vraag is dus of het beoogde doel wordt bereikt met het beleid dat de ECB voert.

Hoe werkt het bij pensioenfondsen?
Bij elkaar opgeteld beheren pensioenfondsen een enorm vermogen. Logisch, want dit bedrag bestaat uit miljoenen spaarpotjes van werkende en gepensioneerde mensen. De pensioenfondsen beleggen dit vermogen in onder andere aandelen en staatsleningen. De opbrengsten hiervan zijn samen met de premies de belangrijkste inkomstenbron van de fondsen. Mede door de lage rentes van de laatste jaren groeit het belegde vermogen echter vrijwel niet. Het aantal gepensioneerden groeit echter wel. Om deze verhoudingen recht te trekken, dreigen er kortingen te worden doorgevoerd. Kortom, met een gelijke maandelijkse pensioenpremie wordt minder pensioen opgebouwd en uitgekeerd.

Wilt u weten of uw persoonlijke doelen voor een financieel zorgeloos pensioen nog steeds haalbaar zijn? Neem dan eens contact op met een gecertificeerd financieel planner.