Persbericht: FFP zoekt hoge kwaliteit examenuitvoerder

Datum: 31-01-2019

FFP vernieuwt haar examen
Amsterdam 30 januari 2019 – Vanaf eind 2019 zal FFP de opzet van haar examen voor toetreding tot gecertificeerd financieel planner vernieuwen. In dat kader is FFP inmiddels gestart met het zoeken van een exameninstituut dat de uitvoering van het vernieuwde examen voor haar rekening gaat nemen. Hiertoe is onlangs een request for proposal (RFP) uitgezet.

FFP is een beroepsorganisatie die voortdurend op vernieuwing gericht is. Het beroep financieel planner staat steeds sterker in de belangstelling bij de consument omdat vaker begeleiding en inzicht nodig is in hun financiële situatie. De opbouw van een persoonlijke relatie wordt ook steeds belangrijker.

Naast de vakinhoudelijke vernieuwingen zijn er wijzigingen op het gebied van persoonlijke skills en Fintech (financiële technologie) die nieuwe eisen stellen aan de financieel professional.
Het beroep is in ontwikkeling en FFP verandert daarin mee.
Dat betekent aandacht voor innovatie op vakinhoud en vorm, meer aandacht voor persoonlijke skills en een hoge mate van toegankelijkheid voor de kandidaten staan voorop bij de ontwikkeling van het nieuwe FFP-examen. Toetstermen en beoordelingsmodellen worden ook opnieuw tegen het licht gehouden om nog beter de aansluiting te maken met waar het om gaat bij financiële planning.
De examenuitvoerder moet hier aantoonbaar ervaring mee hebben en ook innovatie op haar agenda hebben staan.

Proces
Inschrijving is mogelijk tot 1 maart 2019. Begin april zal bekend worden wie de nieuwe examenuitvoerder wordt. FFP nodigt geïnteresseerde partijen graag uit om in te schrijven. Een Request for Proposal met uitgebreide info is beschikbaar.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@ffp.nl of bel 035-3020120