Beleggen in de BV of in privé?

Datum: 07-05-2019 In: Vermogensopbouw

Ondernemers en DGA-ers opgelet: sinds 1 januari 2019 betaalt uw BV een lager belastingtarief. Maar over geld dat u uit uw BV haalt, wordt het tarief juist verhoogd. Wat betekent dit voor u?

Tariefswijzigingen
De komende jaren worden de tarieven van de vennootschapsbelasting trapsgewijs verlaagd van 20% nu (25% over de winst boven de € 200.000) naar 15% (20,5%) in 2021. De belasting op dividenduitkeringen vanuit de BV wordt juist verhoogd van 25% dit jaar, naar 26,25% volgend jaar en 26,9% in 2021. Vanwege deze laatste belastingverhoging is het op het eerste gezicht aantrekkelijk om in 2019 nog even snel dividend uit te keren. Toch is dit lang niet altijd verstandig. Wat voor u fiscaal optimaal is, hangt af van wat u met het geld gaat doen.

Beleggen
Dit is vooral van belang als u het geld gaat beleggen. U heeft dan de keuze tussen beleggen in de BV en eerst uitkeren naar privé en dan pas beleggen. Welke keuze u maakt is belangrijk, omdat de wijze waarop belasting wordt geheven behoorlijk van elkaar verschilt.

Werkelijk rendement belast
Als u belegt in de BV, betaalt u vennootschapsbelasting over het behaalde rendement. Is het rendement laag, dan betaalt u weinig belasting. Is het rendement hoog, dan betaalt u veel belasting.
Als u in privé belegt, wordt het vermogen belast in box 3. De hoogte van de belasting in box 3 – de vermogensrendementsheffing – hangt niet af van het werkelijk behaalde rendement, maar van een fictief rendement. Of u in werkelijkheid een hoog of een laag rendement behaalt, maakt niet uit voor de hoogte van de belasting.

Omslagpunt
Het gevolg hiervan is dat het bij een laag rendement – denk aan sparen of beleggen in obligaties – het meestal voordeliger is om het vermogen in de BV te houden. Het lage werkelijke rendement wordt immers belast en niet het fictieve rendement. Naarmate het rendement toeneemt, neemt ook de belastingdruk in de BV toe totdat er een omslagpunt is waarbij de belastingdruk in privé lager is dan bij beleggen in de BV. Bij welk rendement dit omslagpunt ligt, hangt onder meer af van de omvang van uw vermogen en de hoogte van de betreffende belastingtarieven. Nu weet u meestal niet vooraf welk rendement u behaalt met uw beleggingen, maar het is wel mogelijk om een inschatting te maken en op basis daarvan te bepalen of u het geld in de BV of in privé gaat beleggen.

Terug naar de tariefswijzigingen de komende jaren: wat betekenen die voor u als beleggende DGA? De lagere vennootschapsbelasting maakt beleggen in de BV relatief aantrekkelijker. Het rendement wordt immers lager belast. Dat de belasting over het uitkeren van dividend omhoog gaat, doet hier niets aan af.

Als u overweegt te beleggen met geld in uw BV, kan een gecertificeerd financieel planner FFP u goed adviseren. Is het voordelig om het geld eerst uit te keren naar privé of kunt u het geld beter in de BV beleggen? Wat voor u optimaal is, hangt niet alleen af van de belastingtarieven, maar ook van het doel van uw beleggingen en uw risicohouding. Kortom, dit vereist maatwerk.