Verkorte leerlijn

Bent u Erkend Financieel Adviseur en staat u ingeschreven bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)? Dan kunt u per 1 augustus 2016 gebruik maken van een versnelde route naar het diploma tot financieel planner.

Met het FFP-diploma kunt u zich ook op het terrein van hoogwaardige financiële planning begeven. Na het behalen van het FFP-diploma kunt u eveneens de FFP CFP®- titel voeren.

U kunt zich aanmelden voor dit verkorte traject als:

  • Deeltoets 1 ‘Generiek en Familie’ en deeltoets 3 ‘Ondernemer’ met goed gevolg zijn afgerond.
  • Er bij een geaccrediteerde opleider een verkort of volledige vaardigheidstraining is gevolgd.
  • U het certificaat Erkend Financieel Adviseur kunt aantonen bij Cito.

Geaccrediteerde opleidingsinstituten: