Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door een lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (zie de statuten van de vereniging art. 6 lid 2). Derhalve vóór 1 november van een kalenderjaar. Deze opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren. De opzegging kun je sturen naar:

Vereniging FFP
Landdrostdreef 124

Eurotoren, 17e verdieping
1314 SK Almere

Opzeggen per e-mail kan ook mits de e-mail wordt verstuurd vanuit de mailbox van het e-mailadres dat in onze ledenadministratie bekend is. De opzegging per e-mail kun je sturen naar info@ffp.nl.

Let op: Je opzegging (via post of mail) is definitief wanneer je een bevestiging via de mail van FFP hebt ontvangen.

Kan ik per maand opzeggen?
Nee, opzeggen is alleen per kalenderjaar mogelijk met inachtneming van twee maanden opzegtermijn (dus vóór 1 november).

FFP is een vereniging. Verenigingen zijn onderworpen aan het verenigingsrecht (2:26 ev. BW). De regelgeving van de Wet van Dam  – die betrekking heeft op de stilzwijgende verlenging van abonnementen –  is niet een aparte wet, maar is opgenomen in de artikelen 6:236 BW en 6:237 BW alsmede in artikel 2:35 BW.

Op grond van art. 2:35 lid 6 BW voldoet de FFP aan deze wetgeving door er voor te zorgen dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.

Voor meer informatie met betrekking tot de termijn van opzegging van de CFP-inschrijving respectievelijk het FFP-lidmaatschap, zie de veel gestelde vragen.