Examen oude stijl

Alle aanmeldingen verlopen via de website van Cito. Hier kunt u meer informatie vinden over de examendata en de kosten van de examens.

Het theorie examen oude stijl bestaat uit 3 meerkeuzetoetsen van ieder 15 vragen. Daarna volgt het praktijkexamen dat bestaat uit een casus die thuis uitgewerkt moet worden én een mondeling examen. Een onderdeel van het examentraject oude stijl is een vaardigheidstraining, deze moet afgerond zijn voordat de kandidaat het mondeling examen aflegt.

Let op: behaalde onderdelen van het examen oude stijl geven GEEN vrijstelling voor onderdelen van het examen nieuwe stijl en andersom. Dit betekent dat u er rekening mee moet houden dat als u eenmaal een onderdeel van het examen oude stijl hebt behaald, u het volledige examen oude stijl moet afleggen.

De meerkeuzetoetsen bij Cito kunnen worden afgelegd tot uiterlijk 1 mei 2020. Het laatste Praktijkexamen oude stijl (assessment) via Cito vindt plaats in de examenronde najaar 2020. Dit is tevens de laatste herkansingsmogelijkheid. Als u hierna nog onderdelen van het examen oude stijl niet hebt behaald, vervallen de al behaalde certificaten oude stijl.

Examendata Praktijkexamen 2020 Cito
– examenronde voorjaar 2020:

 • Uiterste inschrijfdatum Praktijkexamen: 1 mei 2020.
 • Opdracht voor Uitwerken financieel memo (Praktijkexamen) wordt verstuurd op 7 mei 2020.
 • Inleveren van de Uitwerking financieel memo uiterlijk 28 mei 2020.
 • Praktijkexamen: 11 juni 2020.

– examenronde najaar 2020:

 • Uiterste inschrijfdatum Praktijkexamen: 7 oktober 2020
 • Opdracht voor Uitwerken financieel memo (Praktijkexamen) wordt verstuurd op 14 oktober 2020.
 • Inleveren van de Uitwerking financieel memo uiterlijk 4 november 2020.
 • Praktijkexamen: 18 november 2020.

Welke wetgeving wordt geëxamineerd?
Per 1 mei ieder jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de FFP-examens verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het volgende kalenderjaar, wordt voor het eerst getoetst op 1 mei.

Gevolgen voor kandidaten:

 • Kandidaten die vóór 1 mei 2019 examen doen, moeten er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2018 het uitgangspunt is voor de examens.
 • Kandidaten die op of na 1 mei 2019 examen doen, moeten er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2019 het uitgangspunt is voor de examens.

Voorbeeldexamens
Klik hier voor een aantal voorbeeld multiple-choice examenvragen. Deze zijn ook terug te vinden op de website van Cito.

Verkorte leerlijn
Bent u Erkend Financieel Adviseur en staat u ingeschreven bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)? Dan kunt u gebruik maken van een versnelde route naar het diploma tot financieel planner.

U kunt zich bij Cito aanmelden voor dit verkorte traject als:

 • Er bij een geaccrediteerde opleider een verkorte of volledige vaardigheidstraining is gevolgd.
 • U het certificaat Erkend Financieel Adviseur kunt aantonen bij Cito.

Geaccrediteerde opleidingsinstituten voor de verkorte vaardigheidstraining:

Meer weten? 
Veelgestelde vragen examen oude stijl
Documenten FFP-examen oude stijl