Examen doen

 

De FFP-garantie: actuele kennis en kunde


Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk voldoet aan strenge opleidings- en vakbekwaamheidseisen. Actualiteit is hierbij heel belangrijk. De FFP bekijkt voortdurend of haar leerdoelen nog passen bij de ontwikkelingen in de financiële sector en formuleert nieuwe eisen waar dat nodig is. Dit geldt uiteraard ook voor de bijbehorende examens en het programma voor permanente educatie.


Het FFP-Examen is voor iedereen toegankelijk. Het kennisniveau is HBO+. De vakinhoudelijke kennis is omschreven in de Leerdoelen van de FFP. Die onderscheiden vier kennisgebieden:
  • Belastingen;

  • Recht;

  • Pensioenen, Sociale Zekerheid en Verzekeringen;

  • Sparen, Beleggen en Financieringen


Het examen is een examentraject. Leren en toetsen worden afgewisseld. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Beide examens worden door Cito afgenomen.


Hoe ziet het examen eruit?


Het theorie examen bestaat uit 3 meerkeuzetoetsen van ieder 15 vragen. Daarna volgt het praktijkexamen dat bestaat uit een casus die thuis uitgewerkt mag worden én een mondeling examen. Een onderdeel van de opleiding is een vaardigheidstraining, deze moet afgerond zijn voordat de kandidaat het mondeling examen aflegt.


Welke wetgeving wordt geëxamineerd?


Per 1 mei ieder jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de FFP-examens verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erop wordt voor het eerst getoetst op 1 mei.


Gevolgen voor kandidaten:
  • Kandidaten die vóór 1 mei 2019 examen doen, moeten er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2018 het uitgangspunt is voor de examens.

  • Kandidaten die op of na 1 mei 2019 examen doen, moeten er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2019 het uitgangspunt is voor de examens.


Alle aanmeldingen verlopen via de website van Cito. Hier kunt u meer informatie vinden over de examendata en de kosten van de examens.


Proefexamens


Klik hier voor een (vooralsnog beperkte) set aan proef multiple choice examenvragen. Deze is ook terug te vinden op de website van Cito.


 

Meer weten? Lees meer over:
Verkort praktijkexamen EFA
Veelgestelde vragen
Documenten