Examen doen

Een gecertificeerd financieel planner (FFP/CFP®) voldoet aan strenge vakbekwaamheidseisen. Om gecertificeerd financieel planner te kunnen worden moet het FFP-Examen met succes worden afgelegd. Het FFP-Examen is voor iedereen toegankelijk. Het niveau is HBO+. De vakinhoudelijke kennis en de beroepsvaardigheden zijn omschreven in het beroepsprofiel en de leerdoelen FFP.

Die onderscheiden vier kennisgebieden:

  • Belastingen;
  • Recht;
  • Pensioenen, Sociale Zekerheid en Levensverzekeringen;
  • Sparen, Beleggen en Financieringen

Het examen is een examentraject dat uit een theorie-examen en een praktijkexamen bestaat.

LET OP: FFP heeft examens ‘nieuwe stijl’ en examens ‘oude stijl’. FFP heeft de examens vernieuwd waarbij er meer aandacht is voor de persoonlijke skills, en toegankelijkheid voor de kandidaten voorop staat.

Als u nog geen onderdelen van het FFP-examen hebt behaald, schrijft u zich in voor het examen nieuwe stijl. Dit wordt afgenomen door Examenadviesburo.

Als u wel al één of meer deelcertificaten van het FFP-examen hebt behaald, dan schrijft u zich in via examens oude stijl voor de andere meerkeuzetoetsen of het praktijkexamen. Het examen oude stijl wordt afgenomen door Cito.

Examen nieuwe stijl
Examen oude stijl