Kosten lidmaatschap

Investeer mee in goede belangenbehartiging

Om de belangen van gecertificeerd financieel planners goed te kunnen behartigen moet FFP (Stichting en Vereniging) uiteraard kosten maken. Ook de CFP-Examens en het CFP-Register brengen kosten met zich mee. Daarom vragen we FFP-leden enkele financiële bijdragen. Omdat we hechten aan transparantie hanteren we afzonderlijke bijdragen voor inschrijfgeld, contributie, scholingskosten en examengelden.

Inschrijfgeld CFP-Register

Voor 2022 is het inschrijfgeld € 229,- (exclusief btw). Dit bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht bij nieuwe inschrijving in het CFP-Register.

Contributie Vereniging FFP

De jaarlijkse contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 401,- (exclusief btw).

Facturering en betaling

Het eenmalige inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie worden gefactureerd door Vereniging FFP; de bedragen moeten worden voldaan aan Vereniging FFP.

Let op: de certificering en het lidmaatschap van FFP zijn op persoonlijke titel. De factuur kan desgewenst wel naar de werkgever van een  FFP-lid worden gezonden. Hiervoor moet het FFP-lid het factuuradres van de werkgever zelf doorgeven aan het CFP-Register (info@ffp.nl). Het FFP-lid is en blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling van de contributie.

Kosten Permanente Educatie

Bij de PE wordt een puntensysteem gehanteerd. Voor gecertificeerde leden zijn er twee pijlers: Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). K&A bestaat uit PE-vakartikelen, PE-webinars en PE-expertmeetings die door en namens FFP zelf worden aangeboden. Deze zijn kosteloos en kunnen kwalificeren voor de PE punten in één kalenderjaar. Daarnaast zijn er de Actualiteitenprogramma’s extern waarin andere geaccrediteerde partijen (opleiders, andere keurmerken) bijeenkomsten aanbieden. Verder kunnen ook Wft-PA abonnementen onderdeel van K&A uitmaken.

De Praktijktoepassing (PT) bestaat uit trainingen die door geaccrediteerde opleiders worden aangeboden. Hierin wordt geoefend met de competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en attitude). De opleiders hanteren een eigen prijsstellingen.

Meer informatie

Raadpleeg de antwoorden op veelgestelde vragen over inschrijfgeld, contributie en examengelden.