Lid worden

De garantie van hoogwaardig en onderscheidend financieel advies

Financieel planners die zijn aangesloten bij de FFP en zijn opgenomen in het CFP-certificeringsregister onderscheiden zich door deskundigheid en praktijkervaring. Alleen zij mogen het CFP-Keurmerk dragen. Om gecertificeerd te worden en te blijven moet een financieel planner een examen afleggen, voldoen aan verplichtingen op het gebied van permanente educatie, zich houden aan de FFP-Gedragscode en zich bij klachten onderwerpen aan een onafhankelijke commissie van toezicht.

Meerwaarde voor financieel planners

FFP is aangesloten bij FPSB Ltd. (Financial Planning Standards Board) waardoor een gecertificeerd FFP lid de titel CFP® mag gebruiken.

Gecertificeerd worden

Voor toelating tot het CFP-Register gelden de volgende eisen:

Gecertificeerd blijven

De voornaamste vereiste voor behoud van certificering is nakoming van de plicht tot permanente educatie.

Kosten lidmaatschap

Ook de CFP-Examens en het FFP-Register brengen kosten met zich mee. Daarom vragen we FFP-leden om enkele financiële bijdragen.

FFP aspirant-lid worden?

FFP biedt cursisten die de opleiding tot financieel planner volgen de mogelijkheid om aspirant-lid te worden en nu al gebruik te maken van relevante vakinformatie.