Lid worden

De garantie van hoogwaardig en onderscheidend financieel advies

Financieel planners die zijn aangesloten bij de FFP en zijn opgenomen in het FFP certificeringsregister

On the reverse side, you can order informative article online cheap for a few minutes and at low cost tag. The sort of essay you’re looking for will be offered to you within the deadline provided to you. It’s possible for you to find a essay editor Out of us. An essay is essentially a pro se composition which is written in free form. Our writing system uses the current writing technology in order to be certain that writings that are provided to clients

onderscheiden zich door deskundigheid en praktijkervaring. Alleen zij mogen het FFP-Keurmerk dragen. Om gecertificeerd te worden en te blijven moet een financieel planner een examen afleggen, voldoen aan verplichtingen op het gebied van permanente educatie, zich houden aan de FFP-Gedragscode en zich bij klachten onderwerpen aan een onafhankelijke commissie van toezicht.

Meerwaarde voor financieel planners

FFP is aangesloten bij FPSB Ltd. (Financial Planning Standards Board) waardoor een gecertificeerd FFP lid ook de titel CFP® mag gebruiken.

Gecertificeerd worden

Voor toelating tot het FFP-Register gelden de volgende eisen:

Gecertificeerd blijven

De voornaamste vereiste voor behoud van certificering is nakoming van de plicht tot permanente educatie.

Kosten lidmaatschap

Ook de FFP-Examens en het FFP-Register brengen kosten met zich mee. Daarom vragen we FFP-leden om enkele financiële bijdragen.

FFP aspirant-lid worden?

FFP biedt cursisten die de opleiding tot financieel planner volgen de mogelijkheid om aspirant-lid te worden en nu al gebruik te maken van relevante vakinformatie.