Meerwaarde financieel planners

Grote zekerheid, helder onderscheid

Gecertificeerd financieel planners met het FFP-Keurmerk onderscheiden zich van andere adviseurs. Strenge opleidings- en certificeringseisen bieden hun klanten grote zekerheid op het gebied van deskundigheid en praktijkervaring. Om dit te onderstrepen mag zo’n financieel planner het FFP-logo gebruiken. Steeds meer consumenten en consumentenorganisaties kennen het verschil!

De klant wil zekerheid

Consumenten willen steeds vaker zekerheid over de deskundigheid en objectiviteit van hun financieel adviseur. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk biedt die zekerheid. Dit keurmerk van de Federatie Financieel Planners (FFP) garandeert de kwaliteit van de aangesloten planners.

Objectief, passend en toekomstbestendig advies

Om het FFP-Keurmerk te mogen voeren, moet een financieel planner voldoen aan strenge eisen en regels. Hierdoor kunnen klanten vertrouwen op objectief, passend en toekomstbestendig advies dat hen werkelijk verder helpt. De FFP stelt de volgende certificeringseisen (op hoofdlijnen):

  • Financieel planners voldoen aan strenge opleidings- en (bij)scholingseisen.
  • Zij hebben een gedragscode ondertekend die hen verplicht altijd objectief te blijven en in het belang van hun klanten te handelen.
  • Als zij zich niet of onvoldoende aan deze regels houden, kan de klant een klacht indienen.
  • Zo’n klacht wordt behandeld door een onafhankelijke Commissie van Toezicht.

Consumentenorganisaties over het keurmerk

Consumentenorganisaties oordelen positief over de FFP en de gecertificeerd financieel planners die hierbij zijn aangesloten. Volgens de Consumentenbond staat de FFP voor “goed financieel advies op diverse terreinen, van juridisch tot fiscaal”. De bond ziet vooral positieve verschillen ten opzichte van andere keurmerken door de persoonlijke registratie, zware examens, permanente opleidingseisen en focus op praktijkervaring.

Ook gecertificeerd worden?

• Bekijk de certificeringseisen en aanmeldprocedure.

• Lees meer over het bijbehorende lidmaatschap van FFP.