CFP-Keurmerk

Stevig houvast voor consument én professional

Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Het CFP-Keurmerk biedt zowel consumenten als financieel planners een stevig houvast bij financieel advies. En een gecertificeerd financieel planner zoeken gaat eenvoudig en snel.

Toezicht op het Keurmerk

Een afzonderlijke stichting ziet toe op de kwaliteit van de examens die financiële planners moeten afleggen om certificering te verwerven en te behouden.

Vakbekwaamheidseisen

De vakbekwaamheidseisen sluiten aan bij de opgestelde ‘Beroeps- en deskundigheidseisen van de financieel planner’.

Gedragscode

Heldere regels voor alle FFP-leden