FAQ FFP Bomenactie

Waarom een bomenactie?

De FFP viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Onze verjaardagswens is om een compleet bos met ruim 4.000 bomen te realiseren en daarvoor 25.000 euro in te zamelen. Dat is hard nodig, omdat we in Nederland nog maar 10% bos hebben. In de meeste landen om ons heen is dat 30 a 40%.

Waarom werkt FFP samen met Staatsbosbeheer?

Als onderdeel van het Klimaatakkoord is voor Nederland een Bossenstrategie opgesteld. Daarin staat dat Nederland de komende negen jaar 10% nieuw bos moet aanplanten. We vinden het daarom belangrijk de bomen die we doneren ook daadwerkelijk in Nederland geplant worden. Staatsbosbeheer kan die garantie afgeven en is bovendien een betrouwbare partner die al meer dan 120 jaar de zorg over zo’n 270.000 hectare op zich neemt.

Hoe kan ik doneren?

Doneren kan eenvoudig via de crowdfundpagina. Geef het bedrag op dat je wilt doneren en betaal via iDeal.

Hoe kan ik anderen motiveren om te doneren?

Laat via de crowdfundpagina een bericht achter op de social media. Zo zien anderen dat je gedoneerd hebt, waarmee je hen kunt motiveren ook een donatie te doen. Voor financieel planners stellen we op korte termijn een communicatiekit beschikbaar.

Hoe wordt de €5,75 per boom precies besteed?

De afhandeling tussen Staatsbosbeheer en FFP gebeurt via Buitenfonds, de stichting van Staatsbosbeheer. Voor die afhandeling, het toezicht en het betalingsverkeer (crowdfundpagina) rekent Buitenfonds een vergoeding van 13%. Het overige percentage wordt volledige besteed aan de aanschaf en het planten van de bomen.

Waar wordt het bos geplant?

We houden je nog heel even spanning, maar de locatie wordt binnenkort bekend gemaakt!

Kan ik de voortgang van het bos volgen?

Het FFP-bos is straks vrij toegankelijk. Je kunt dus zelf bekijken hoe je donatie is besteed en hoe het met de bomen gaat. Ook zullen we af en toe een update geven over de vorderingen.

Mag ik richting pers of klanten communiceren dat ik een donatie heb gedaan?

Dat staat je natuurlijk vrij. Houd er wel rekening mee dat je foto’s niet zomaar mag overnemen. Voor financieel planners stellen we op korte termijn een communicatiekit beschikbaar.