Lidmaatschapsvragen

Hoe word ik lid van Vereniging FFP?

Als lid van Vereniging FFP wordt u toegelaten als u bij de stichting geregistreerd staat op grond van de gestelde regels voor certificering en/of bij de vereniging staat geregistreerd op grond van de gestelde regels voor diplomering.

Wat zijn toelatingseisen voor inschrijving in het CFP-register?

Hoe kan certificering worden gecontroleerd door consument?

Op de website: ffp.nl/consument/vind-een-gecertificeerd-financieel-planner 
Gezocht kan worden op: Achternaam van een FFP-lid, op Bedrijfsnaam of op Postcode. De naam en bedrijfsgegevens worden met toestemming van een FFP-lid gepubliceerd.

Wat zijn de kosten bij inschrijving in het CFP-register?

Het inschrijfgeld voor 2022 is € 229 (excl. btw). Dit bedrag moet eenmalig worden betaald bij de inschrijving in het register. Daarnaast is contributie verschuldigd. Het inschrijfgeld en de contributie worden gefactureerd door Vereniging FFP; de bedragen moeten worden voldaan aan Vereniging FFP.

Hoeveel bedraagt de contributie van de FFP (vereniging en stichting)?

Voor het jaar 2022 bedraagt de jaarlijkse contributie: € 401 (exclusief btw). De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de ledenraad.

Kan de factuur voor de contributie naar de werkgever worden gestuurd voor betaling?

De certificering en het lidmaatschap van de FFP zijn op persoonlijke titel. De factuur kan desgewenst naar de werkgever van een FFP-lid worden gezonden. Daartoe moet het FFP-lid het factuuradres van de werkgever zelf doorgeven aan het CFP-register (info@ffp.nl). Het FFP-lid is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) betalen van de contributie.

Waarom en wanneer is een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) nodig?

In de Gedragscode is bepaald dat een gecertificeerd financieel planner (FFP-lid) er voor zorgt dat de aansprakelijkheid jegens het publiek voor zijn/haar werkzaamheden is gedekt middels een BAV (Beroepsaansprakelijkheidsverzekering) of andere financiële waarborgen.

Wat is de termijn van opzegging van de FFP-inschrijving resp. Het FFP-lidmaatschap?

Een FFP-lid is op persoonlijke titel ingeschreven in het CFP-register (van de Stichting CFP) en daarmee tevens lid van de Vereniging FFP. De certificering in het register van de stichting kan door de gecertificeerde in de loop van een kalenderjaar worden opgezegd tegen het einde van een maand met een opzegtermijn van twee maanden. De contributie aan de vereniging blijft dan verschuldigd tot het eind van het kalenderjaar (zie de statuten van de stichting; artikel 10 lid 6).

Na de datum van uitschrijving uit het CFP-register vervalt het recht van gebruik van de titel en het logo ‘CFP®’. Tevens valt de betrokkene dan niet meer onder de Gedragscode, het toezicht van de Commissie van Toezicht etc. Voorts wordt de naam van de betrokkene (met bedrijfsgegevens) niet meer gepubliceerd op de website van de FFP (onder ‘certificering controleren’).

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door een lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (zie de statuten van de vereniging art. 6 lid 2). Derhalve vóór 1 november van een kalenderjaar.

Het is niet nodig om apart op te zeggen bij Vereniging FFP en/of Stichting CFP.

Het niet behalen van de benodigde PE-punten leidt niet ‘automatisch’ tot beëindiging van uw certificering/ lidmaatschap resp. van uw contributieplicht.
Bij het niet voldoen aan de PE-vereiste, kan de inschrijving in het register worden doorgehaald (waarvan aantekening in het register) en de verplichting tot betaling van de contributie blijft bestaan, tenzij schriftelijk of per e-mail is opgezegd vóór 1 november van een voorafgaand kalenderjaar.

Hoe kan een FFP-lid zijn NAW-gegevens controleren en wijzigingen doorgeven?

Via www.mijnffp.nl kunt u met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Onder mijn gegevens kunt u dan al uw gegevens aanpassen. Dit wordt dan automatisch verwerkt in ons CRM-systeem.