Actualiteit

Bescherm uw spaargeld tegen belasting en inflatie en ga beleggen

Als u de waarde van uw vermogen op peil wilt houden, is beleggen een goed alternatief voor sparen. Maar beleggen is niet zonder risico. Beleg daarom alleen met geld dat u op korte termijn niet nodig heeft en beperk de risico’s.

Dit zijn zaken waar je eigenlijk niet aan wilt denken.

Als de vakantie zich aandient, is het slim om even stil te staan bij zaken waar je eigenlijk niet aan wilt denken, zoals de mogelijke risico’s bij vermogen. Wat gebeurt er bij overlijden tijdens vakantie en wat gebeurt er als zich plotseling een beurscrash voordoet? Twee soorten rampen worden aangestipt in bijgaande podcast, met daarbij twee tips om vermogen te beschermen.

Podcast: Dit zijn zaken waar je eigenlijk niet aan wilt denken.

Als de vakantie zich aandient, is het slim om even stil te staan bij zaken waar je eigenlijk niet aan wilt denken, zoals de mogelijke risico’s bij vermogen. Wat gebeurt er bij overlijden tijdens vakantie en wat gebeurt er als zich plotseling een beurscrash voordoet? Twee soorten rampen worden aangestipt in bijgaande podcast, met daarbij twee tips om vermogen te beschermen.

Waarom twee bv’s vaak beter is dan één

Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben twee of meer bv’s. Dat is duurder en complexer dan één bv, maar de voordelen zijn doorgaans veel groter dan deze nadelen.

Podcast: Waar moet je aan denken bij bedrijfsopvolging?

Hoe bedoel je, heb je wel eens nagedacht over wie je gaat opvolgen in je bedrijf? Natuurlijk heb ik dat, maar dat is nog zover weg. Ik denk dat mijn dochter wel in de zaak wil. Of dat het handigste is, wat bedoel je precies? Veel ondernemers worstelen met de bedrijfsopvolging.

Waar moet je aan denken bij bedrijfsopvolging?

Hoe bedoel je, heb je wel eens nagedacht over wie je gaat opvolgen in je bedrijf? Natuurlijk heb ik dat, maar dat is nog zover weg. Ik denk dat mijn dochter wel in de zaak wil. Of dat het handigste is, wat bedoel je precies? Veel ondernemers worstelen met de bedrijfsopvolging.

Eigen bedrijf beginnen? Let dan hier op

Het aantal zzp’ers is de afgelopen tijd flink toegenomen. Als u voor uzelf wilt beginnen, waar moet u dan aan denken? Het aantal zelfstandigen is de afgelopen jaren gestegen van 1,0 miljoen in 2003 naar 1,5 miljoen eind 2017. Daarvan is twee derde zzp’er. Waar moet u op letten als u voor uzelf wilt beginnen?

Podcast: Mijn bedrijf is mijn pensioen…toch?

Ondernemers denken vaak te rooskleurig over hun onderneming. Hun eigen inbreng vinden ze vanzelfsprekend en ze verwachten dat een opvolger er ook zo over zal denken. Bovendien hebben ze geen idee wat wel en niet een echte pensioenvoorziening is. Terwijl het bedrijf waarschijnlijk een van de belangrijkste pijlers van hun oudedagsvoorziening zal zijn. Welke herkenbare pijnpunten zijn alvast te noemen? Veel leed kan worden voorkomen door tijdig een financieel planner in te schakelen.

Mijn bedrijf is mijn pensioen…toch?

Ondernemers denken vaak te rooskleurig over hun onderneming. Hun eigen inbreng vinden ze vanzelfsprekend en ze verwachten dat een opvolger er ook zo over zal denken. Bovendien hebben ze geen idee wat wel en niet een echte pensioenvoorziening is. Terwijl het bedrijf waarschijnlijk een van de belangrijkste pijlers van hun oudedagsvoorziening zal zijn. Welke herkenbare pijnpunten zijn alvast te noemen? Veel leed kan worden voorkomen door tijdig een financieel planner in te schakelen.

Tweede generatie in het familiebedrijf? Plan tijdig de overdracht van uw onderneming

Hoe regelt u de overdracht van uw bedrijf aan uw zoon, dochter of een ander familielid? Met een goede voorbereiding kunt u veel geld besparen. Stel, u bent ondernemer en u wilt op een gegeven moment de zaak verkopen of schenken aan uw zoon, dochter of een ander familielid. Dan komt de Belastingdienst al snel om de hoek kijken. U moet misschien zowel inkomsten- als schenkbelasting betalen.

Blogs