Actualiteit

Podcast: Wat is het geheim van slimme vermogensopbouw?

Een van de bouwstenen is 'compounding'. Wat kan dit voor u betekenen?
Veel mensen hebben een spaarrekening en sommigen ook een effectenporteuille. Die spaarrekening wordt vaak gebruikt als buffer. Men neemt ervan op als het nodig is. En die effectenporteuille, hoe gaat men daarmee om?

Bent u een risicogroep?

Ondernemers, zzp’ers, flexwerkers en mensen die ooit zijn gescheiden hebben vaker dan gemiddeld een pensioentekort.

Luister naar de Podcast ‘ZZP’ers en gescheiden mensen opgelet!’

Welke groepen lopen de kans om straks te weinig oudedagspensioen te hebben? En welke groepen krijgen speciale aandacht tijdens de komende Pensioen3daagse?

Pensioenleeftijd in 2018 naar 68 jaar

De pensioenleeftijd gaat volgend jaar van 67 naar 68 jaar. Wat betekent dat voor u?

Op 1 januari 2018 gaat de wettelijke pensioenleeftijd naar 68 jaar. Dat betekent dat de pensioenopbouw, dat is het bedrag dat jaarlijks voor uw pensioen opzij wordt gezet, er vanuit gaat dat u op uw 68ste met pensioen gaat. Momenteel is de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar. Wat betekent de verhoging naar 68 jaar wel en wat betekent het niet?

Podcast: Goed pensioen? Vraag het je werkgever!

Hoe staat het met jouw pensioen? Heb je voldoende financiële middelen om na je pensionering jouw uitgaven te kunnen betalen? Luister naar bijgaande podcast hoe ook werkgevers tijdens de Pensioen3daagse kunnen helpen bij de bewustwording over pensioenopbouw bij hun werknemers. En hoe werknemers zelf initiatief kunnen nemen!

Podcast: ‘World Financial Planning Day’

Financiële planning is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show. Ze hebben een vaag idee wat financiële planning voor hen kan betekenen. Door onder meer aandacht te besteden aan 'World Financial Planning Day' wil de Vereniging FFP bijdragen aan een betere financiële bewustwording van de consument.

Wat verandert er in 2018 voor u?

De belasting op spaargeld gaat omlaag en de AOW-leeftijd neemt verder toe. Wat gaat er voor u volgend jaar veranderen op belastinggebied? Onlangs presenteerde het demissionaire kabinet het Belastingplan 2018. Wat verandert er voor u en moet u actie ondernemen?

Podcast: Doordenken op dinsdag met FFP.

Prinsjesdag 2017 gaf weinig nieuws. Het demissionaire kabinet kan niet veel anders dan op de winkel passen. Toch zijn er enkele factoren om rekening mee te houden als consument en belastingbetaler. En wat vooral van belang is, welke maatregelen worden reeds voorbereid en liggen op het bordje van het nieuwe kabinet? Waar moeten we als consument rekening mee houden?

Trouwen in 2018? Houd een goede administratie bij.

Vanaf 2018 veranderen de wettelijke regels als u gaat trouwen. Het bijhouden van een goede financiële administratie wordt veel belangrijker. Hoe doet u dat?

Doordenken met FFP….

De wetgeving omtrent partneralimentatie gaat veranderen. Hoe zijn de regels nu ten opzichte van partneralimentatie? Wat bepaalt of je recht hebt op partneralimentatie? En hoe lang mag partneralimentatie maximaal duren? De huidige wetgeving stamt uit 1994 en is aan vervanging toe. Het wetsvoorstel dat voorligt gaat o.a. over de maximale duur in de toekomst. Wat zijn de overwegingen en hoe lang mag partneralimentatie straks, als het voorstel een op een wordt aangenomen, nog duren?

Blogs