Actualiteit

Wat verandert er in 2018 voor u?

De belasting op spaargeld gaat omlaag en de AOW-leeftijd neemt verder toe. Wat gaat er voor u volgend jaar veranderen op belastinggebied? Onlangs presenteerde het demissionaire kabinet het Belastingplan 2018. Wat verandert er voor u en moet u actie ondernemen?

Podcast: Doordenken op dinsdag met FFP.

Prinsjesdag 2017 gaf weinig nieuws. Het demissionaire kabinet kan niet veel anders dan op de winkel passen. Toch zijn er enkele factoren om rekening mee te houden als consument en belastingbetaler. En wat vooral van belang is, welke maatregelen worden reeds voorbereid en liggen op het bordje van het nieuwe kabinet? Waar moeten we als consument rekening mee houden?

Trouwen in 2018? Houd een goede administratie bij.

Vanaf 2018 veranderen de wettelijke regels als u gaat trouwen. Het bijhouden van een goede financiële administratie wordt veel belangrijker. Hoe doet u dat?

Doordenken met FFP….

De wetgeving omtrent partneralimentatie gaat veranderen. Hoe zijn de regels nu ten opzichte van partneralimentatie? Wat bepaalt of je recht hebt op partneralimentatie? En hoe lang mag partneralimentatie maximaal duren? De huidige wetgeving stamt uit 1994 en is aan vervanging toe. Het wetsvoorstel dat voorligt gaat o.a. over de maximale duur in de toekomst. Wat zijn de overwegingen en hoe lang mag partneralimentatie straks, als het voorstel een op een wordt aangenomen, nog duren?

Renteaftrek restschuld afgeschaft

De restschuldregeling wordt eind van het jaar afgeschaft. Als u een huis heeft dat onder water staat, kan het lonen om nog in 2017 actie te ondernemen. De regeling waarbij de hypotheekrente die u betaalt over een restschuld nog 15 jaar aftrekbaar is, wordt eind van dit jaar afgeschaft. Dat maakte staatssecretaris Wiebes onlangs bekend.

Doordenken op dinsdag met FFP

Wie kopen woningen met eigen geld? Onderzoek van het Kadaster wijst drie groepen aan die hiervan profiteren en één groep die hier last van heeft. Wat betekent het voor ouderen om een huis te kopen en geen hypotheek meer af te sluiten? Hoe zit het met doorstromers? En welke opmerkelijke conclusies trekt het rapport omtrent beleggers? Behalve de positieve kanten, is er ook een risicogroep.
Meer weten?

Geld uitlenen aan uw kinderen? Hier moet u op letten

Veel ouders lenen geld uit aan hun kinderen voor de aankoop van een huis. Dat is voor beide partijen voordelig, mits u zich aan de regels houdt.

Pas op met een aflossingsvrije hypotheek

De meeste hypotheken zijn aflossingsvrij. Maar dat betekent niet dat de lening nooit hoeft te worden terugbetaald. Banken en andere hypotheekverstrekkers maken zich zorgen over aflossingsvrije hypotheken. Van de uitstaande hypotheekschuld is 55% aflossingsvrij. Dat kan vooral op langere termijn bij veel huishoudens tot problemen leiden.

Met een levenstestament houdt u grip op uw leven

Wat is een levenstestament? In een levenstestament neemt u op wat er moet gebeuren als u zelf niet in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, bij dementie of om andere redenen.

Belastingaangifte achteraf aanpassen? Zo doet u dat!

Heeft u uw aangifte opgestuurd en wilt u iets veranderen? U kunt een al ingediende aangifte bijna altijd achteraf nog aanpassen. Let daarbij goed op de regels.

Blogs