Actualiteit

Onderneming overdragen? De BOR helpt!

Vroeg of laat komt er een moment dat je als ondernemer jouw bedrijf wilt overdragen. Veel ondernemers zouden graag zien dat het bedrijf wordt voortgezet door de kinderen. Ook onze wetgever ziet van oudsher graag dat familiebedrijven worden voortgezet naar de volgende generatie. Om deze reden zijn voor deze vorm van bedrijfsoverdracht vooralsnog gunstige regelingen van kracht in de vorm van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna BOR). De BOR is een gehele of gedeeltelijke belastingvrijstelling bij de vererving of schenking van ondernemingsvermogen. Dit betekent dat er over de waarde van een onderneming minder of zelfs geen belasting wordt geheven.

CFP-Podcast: ‘Levenstestament’

Deze Podcast ‘Over geld en goed leven’ gaat over het levenstestament. Roelof Meijer spreekt daarover met notaris Rob Huzink en met Raymond Mars van de Stichting Registerexecuteur.

Wat doe je als….het leven je in de steek laat?

Wat doe als je vader of moeder dement wordt? Welke beslissing neem je over euthanasie als een lijden uitzichtloos schijnt? En hoe handel je als je partner in coma raakt? Het is zo een greep uit niet alledaagse en toch weer wel alledaagse zaken waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen. Wat wil je dan vooral NIET?

FFP doneert bos aan Staatsbosbeheer

Federatie Financieel Planners heeft tijdens het FFP Jubileumcongres op 20 april een cheque van 25.000 euro aan Staatsbosbeheer uitgereikt. De donatie is bedoeld voor de aanplant van ruim 4.000 bomen in de Bommelerwaard.

FFP uit zorgen over lage actiebereidheid Nederlanders om financiële situatie onder ogen te zien en te verbeteren

Nederlanders overschatten hun eigen financiële inzicht en onderschatten financiële risico’s. Toch hebben ze weinig behoefte om hun kennis te verhogen en actie te ondernemen om hun situatie te verbeteren. Dat zijn opvallende uitkomsten van een onderzoek dat FFP, Federatie voor Financieel Planners, en Omniplan hebben laten uitvoeren door IPSOS.

Overlijdensrisicoverzekering niet verplicht, vaak wel verstandig

Je hypotheek is gebaseerd op je inkomen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat er altijd situaties kunnen optreden die ervoor zorgen dat jij je maandelijkse lasten niet meer kunt dragen, tijdelijk of op lange termijn. Daarom zijn binnen de hypotheekakte altijd afspraken vastgelegd die bepalen wat er gebeurt als jij onverhoopt je financiële verplichtingen niet kunt nakomen. Dit kan komen door overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In deze bijdrage gaan we in op overlijden.

FFP viert 25 jaar financiële planning met jubileumcongres

De Vereniging FFP viert op 20 april aanstaande dat 25 jaar geleden het startschot werd gegeven voor gecertificeerde financiële planning in Nederland. Anno 2022 telt ons land circa 3.000 gecertificeerd financieel planners met de titel CFP®. Daarmee is FFP de grootste Europese tak binnen het internationale FPSB-verband. Wereldwijd zijn iets meer dan 200.000 gecertificeerd financieel planners bij FPSB aangesloten.

Leer je kind omgaan met geld

Je kunt er al vroeg mee beginnen om je kind vertrouwd te maken met geld. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die al jong hebben leren omgaan met geld, het later in hun volwassen leven financieel beter doen. Nu is het wel belangrijk om de financiële opvoeding van je kind te laten aansluiten bij zijn leefwereld en leeftijd. Tijdens de Week van het Geld (28 maart tot en met 1 april) wordt op school en in de media veel aandacht besteed aan hoe kinderen met geld kunnen omgaan. Zo is er bijvoorbeeld het dagelijkse geldjournaal.

CFP-podcast: ‘Van DOEKOE tot DIGI.’

28 maart 2022
Betalingen vinden tegenwoorden 24/7 plaats, via allerlei online kanalen. De financiële verleidingen lijken voor kinderen en jongeren groter dan ooit. Hoe maak je als ouder een goed financieel stappenplan voor je kind? Wanneer begin je met het geven van zakgeld en hoeveel moet dat dan zijn? Op welke leeftijd is een eigen rekening gewenst? In deze podcastaflevering gaat Roelof Meijer CFP® in gesprek met Mark Dukers, directeur van de FFP (beroepsorganisatie voor financieel planners). Ook praat hij met twee jongeren, Rafael Klijn en Sten Verhoeff. Hoe gaan zij om met geld? En wat zijn de grootste financiële verleidingen? Luister naar de ervaringen én de tips van onze gasten.

Hoera, de basisbeurs komt terug, maar nog even niet

De regering is om, studenten moeten straks weer een basisbeurs krijgen en hoeven daarmee minder te lenen dan nu het geval is. Wanneer gaat het in? Wat betekent het precies? En hoe zit het met de studenten die net tussen wal en schip zijn gevallen en het meeste hebben moeten lenen?

Blogs