Tijdklemmen KEW, SEW en BEW

Heeft het zin om uw KEW, SEW of BEW vervroegd af te kopen?
Hebt u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW)? Dan hoeft u niet langer 15 of 20 jaar premie te hebben betaald of inleg te hebben gedaan om voor een fiscale vrijstelling in aanmerking te komen. De tijdklemmen KEW, SEW en BEW, die voor deze minimale periodes waakten, zijn op 1 april 2017 komen te vervallen.

 

Waarvoor waren de tijdklemmen bedoeld?
De tijdklemmen golden voor KEW’s, SEW’s en BEW’s die aan een (aflossingsvrije) hypotheek waren gekoppeld. Met de uitkering ervan kon u in één keer uw hypotheekschuld aflossen. Deze hypotheken kon u tot 2013 aangaan, nu is de hypotheekrente van deze hypotheken niet meer aftrekbaar.

Het voordeel van deze aan een hypotheek gekoppelde KEW’s, SEW’s en BEW’s is dat ze in box 1 vallen. U hoeft er in box 3 dus geen vermogensrendementsheffing over te betalen. De tijdklemmen dwongen af dat u minstens 15 of 20 jaar premie betaalde voor uw KEW, SEW of BEW. Alleen dan kon u in aanmerking komen voor fiscale vrijstelling. Anders betaalde u over het rentebestanddeel in de uitkering van de KEW, SEW of BEW belasting in box 1.

 

Waarom zijn de tijdklemmen komen te vervallen?
Door het weghalen van de tijdklemmen KEW, SEW en BEW wil de overheid het aflossen van eigenwoningschulden stimuleren. Daardoor kunt u nu gebruikmaken van de uitkeringsvrijstelling die u voorheen alleen kreeg als u 20 jaar premie had betaald. Wél moet u de uitkering nog altijd volledig gebruiken om uw hypotheek er (deels) mee af te lossen. En elk jaar dat u premie hebt ingelegd, moet die premie wel van voldoende niveau zijn geweest.

 

Ook voor kapitaalverzekering uit de Brede Herwaardering
De versoepeling geldt ook voor kapitaalverzekeringen uit de periode van de Brede Herwaardering van 1 januari 1992 tot 14 september 1999. Deze verzekeringen vallen in box 3. De uitkering uit deze polissen hoeft u overigens niet te gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek om voor vrijstelling in aanmerking te komen.

 

De juiste keuzes
Met het verdwijnen van de tijdklemmen KEW, SEW en BEW kunt u deze polissen of rekeningen vervroegd afkopen, zonder daarvoor fiscaal te worden gestraft. Maar is dat altijd interessant? Vroeg afkopen betekent een relatief laag rendement en wellicht het afsluiten van een extra hypotheek voor een deel van uw eigenwoningschuld. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.