Hypotheek: vermogen en schuld in box 1

De fiscale aspecten van eigenwoningbezit
Het bezit van een eigen woning beschouwt de fiscus als een soort van inkomen. U bouwt er immers vermogen mee op. De kosten die u aan het bezit hebt, mag u daar weer van aftrekken.

 

Hoe wordt uw eigen woning belast?
Uw eigen woning wordt fiscaal belast in box 1, samen met uw inkomen of uw winst uit onderneming. Dat geldt voor de waarde van uw woning, maar ook voor de hypotheek die u voor de aankoop hebt afgesloten. De hypotheekrente trekt u weer van deze waarde af, net als de kosten voor onderhoud aan het huis. Als uw huis een rijksmonument is, hebt u op dat vlak nog meer voordelen.

 

Wat is het eigenwoningforfait?
Het financiële voordeel dat u geniet van uw eigen huis, wordt belast met het eigenwoningforfait. Dit forfait wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde. Dat percentage bedraagt circa 0,75%. Dus als uw huis in het desbetreffende belastingjaar een WOZ-waarde heeft van € 200.000, dan is uw eigenwoningforfait € 200.000 x 0,75% = € 1500. Dit bedrag wordt bij uw bruto-inkomen in box 1 opgeteld.

 

En box 3 dan?
Uw overige vermogen en schulden worden in box 3 belast. Hoe creëert u een optimale balans tussen uw vermogen in box 1 en box 3? Gebruikt u deels eigen geld om uw huis te financieren? En welke fiscaal gunstige manieren staan er tot uw beschikking om uw vermogen zo min mogelijk te laten belasten in zowel box 1 als box 3?

 

De juiste keuzes
Voor het vinden van de optimale balans tussen box 1 en box 3 kan een sparringpartner erg zinvol zijn. Eentje met wie u een lange termijnrelatie opbouwt, zodat die meegroeit met de veranderingen in uw leven. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.