Hoogte hypotheek

Hoe hoog kunt u gaan met uw hypotheek en wat telt daarin mee?
De hoogte van uw inkomen is bepalend voor uw maximale hypotheek. Wat daarbij verantwoord is, wordt vastgesteld via de leennorm van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud houdt daarbij ook rekening met stijgingen of afnames in koopkracht. Deze norm wordt ook wel het financieringslastpercentage genoemd. Er zijn verschillende normen voor alleenstaanden/kostwinners en tweeverdieners.

 

Hoe wordt een maximale hypotheek vastgesteld?
Hypotheekverstrekkers moeten zich houden aan het financieringslastpercentage dat het Nibud vaststelt. Dat is het maximale percentage dat een huishouden aan zijn woonlasten mag besteden. Aan de hand daarvan maken hypotheekverstrekkers een berekening op basis van het bruto-inkomen, de rente die u moet betalen en vaak ook de overige schulden die u hebt.

 

Meer ruimte voor tweeverdieners
Tweeverdieners krijgen steeds meer ruimte voor een hogere hypotheek. Dat komt doordat ze als fiscaal partners relatief minder belasting betalen. Ook wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Daarvan profiteren tweeverdieners als het ware dubbel.

Het tweede inkomen bij tweeverdieners mag inmiddels voor 70% meetellen in het bepalen van de maximale hypotheek. Vorig jaar was dat nog 60%. In 2023 zou het tweede inkomen zelfs volledig mogen meetellen. Let wel, tweeverdieners met ongeveer gelijke inkomens profiteren meer dan tweeverdieners met één relatief laag inkomen.

 

De juiste keuzes
De maximale hoogte van uw hypotheek hangt af van de leennorm van het Nibud, maar ook of u tweeverdiener bent en zo ja, in welke verhouding de inkomens van u en uw partner staan. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.