Dubbele uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Voor als u een kapitaalverzekering aan uw hypotheek hebt gekoppeld
Er bestaat sinds kort een dubbele uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering voor iedereen die een kapitaalverzekering aan zijn hypotheek heeft gekoppeld. Als u een fiscaal partner hebt, kunt u dan niet alleen van uw eigen vrijstelling gebruikmaken, maar ook van die van uw partner. Het gaat daarbij om kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW). De dubbele vrijstelling geldt ook voor kapitaalverzekeringen die uit de Brede Herwaardering (de periode tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999) afkomstig zijn en waarvan u de enige begunstigde bent.

 

Welke voorwaarden gelden er voor enkele vrijstelling?
Als uw kapitaalverzekering of bankspaarrekening onder het fiscaal regime KEW, SEW of BEW valt, kunt u als begunstigde een uitkeringsvrijstelling krijgen. De winst op de verzekering of spaarrekening is dan vrijgesteld van inkomstenbelasting – maar alleen als u de uitkering gebruikt voor het aflossen van uw hypotheekschuld. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de verzekering of spaarrekening loopt bij een professionele financiële instelling
  • de looptijd is niet langer dan 30 jaar
  • u hebt recht op uitkering bij leven dan wel uw partner als u komt te overlijden
  • u kunt het geld tussentijds niet opnemen
  • de bandbreedteregel: de hoogste jaarpremie mag niet meer dan tien keer groter zijn dan de laagste
  • u hebt minstens 15 of 20 jaar premie betaald. Bij 15 of 20 jaar premie betalen horen verschillende vrijstellingen
  • de uitkering mag niet hoger dan uw eigenwoningschuld op het moment van uitkeren, het meerdere wordt opgevat als inkomen in box 1.

 

Welke voorwaarden gelden er voor dubbele vrijstelling?
Sinds 2016 mogen fiscaal partners de uitkering ook aan elkaar toerekenen, ook als maar een van u als begunstigde op de polis staat. Dat kan van pas komen als de uitkering hoger is dan de enkele vrijstelling of als u de vrijstelling al eerder (deels) hebt gebruikt. Voor de dubbele uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering gelden wel enkele aanvullende voorwaarden:

  • u hebt een fiscaal partner in het jaar dat de KEW, SEW of BEW tot uitkering komt
  • u dient zelf een verzoek in bij de Belastingdienst waarin u vraagt om aan elk van u beiden de helft van de uitkering toe te rekenen. Let op: dit verzoek is onomkeerbaar!

 

Hebt u al een uitkering ontvangen?
Hebt u tussen 2011 en 2016 al een uitkering ontvangen uit een KEW, SEW of BEW? Dan is de nieuwe regeling mogelijk gunstiger voor u. Voor deze polissen kunt u alsnog een verzoek voor dubbele uitkeringsvrijstelling indienen.

 

En die kapitaalverzekeringen uit de Brede Herwaardering?
Hebt u een kapitaalverzekering die is afgesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999 en is die nadien niet omgezet in een KEW? Dan hebt u onder enige voorwaarden recht op een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in box 3. Die is maximaal € 123.428. Ook voor deze polissen kunt u sinds 2016 een verzoek tot dubbele uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering in box 1 indienen.

 

De juiste keuzes
Kapitaalverzekeringen zijn fiscaal nogal ingewikkelde materie. Hebt u zo’n complex financieel product en wilt u er het maximale uit halen? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.