Boeterente

Weegt de boeterente op tegen de voordelen van oversluiten of vervroegd aflossen?
Wilt u uw hypotheek oversluiten? Of bent u van plan in één keer een groot deel van uw hypotheekschuld af te lossen? Dan is de kans groot dat u boeterente moet betalen. Oversluiten of vervroegd aflossen kan desondanks interessant zijn, zeker als u een fors lagere rente kunt betalen of aan het eind van de looptijd niet met een restschuld wilt blijven zitten.

 

Hoe berekent u de boeterente?
Als u vervroegd wilt aflossen, mag dat meestal boetevrij tot 10% van de hypotheeksom. Daarboven betaalt u boeterente. Als u de hypotheek oversluit, kijkt een hypotheekverstrekker doorgaans naar het verschil in rentepercentage zoals dat nu zou gelden en de rente die u ooit bent overeengekomen. De boeterente wordt vervolgens bepaald door dat verschil te vermenigvuldigen met het aantal jaren dat de rente in uw huidige hypotheek nog vaststaat.

In uw hypotheekakte staat vermeld welke methode uw bank of verzekeraar precies hanteert. In deze recente leidraad van de AFM  leest u meer over de berekening van boeterente bij vervroegd aflossen. De uitgangspunten in deze leidraad zijn afgeleid van de Europese regels voor vervroegde aflossing.

 

Is de boeterente fiscaal aftrekbaar?
Als u de hypotheekrente van uw inkomen voor de inkomstenbelasting mag aftrekken, dan mag dat eenmalig ook met de boeterente. Dat doet u in box 1.

Wel zijn er enkele uitzonderingen. Als u de kosten voor de overgesloten hypotheek meeneemt in die hypotheek, kunt u die niet van uw inkomen voor de belasting aftrekken. Hetzelfde geldt als u een consumptief krediet in uw nieuwe hypotheek hebt meegenomen. Ook als u de boeterente zelf via de nieuwe hypotheek financiert, mag u dat deel van de hypotheekrente niet langer aftrekken.

 

De juiste keuzes
Als u uw hypotheekcontract gaat openbreken, spelen meer zaken mee dan de boeterente en uw nieuwe maandlasten. Uw nieuwe hypotheek wordt namelijk opnieuw over 30 jaar berekend, terwijl u minder lang de hypotheekrente kunt aftrekken. Ook voor vervroegd aflossen is het zinvol om uw totale financiële situatie in de berekening te betrekken. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.