Blijverslening

Voor als u als oudere zo lang mogelijk in uw eigen huis wilt blijven wonen
Veel ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Begrijpelijk, want daar liggen uw herinneringen en daar voelt u zich thuis. Soms is het wel noodzakelijk om voor uzelf of uw partner aanpassingen door te voeren. Dat kunnen kostbare aanpassingen of verbouwingen zijn, zoals het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond. Het valt niet altijd mee om daar geld voor te lenen. Daarom is speciaal daarvoor de blijverslening ontwikkeld.

Waar is de blijverslening voor?
De blijverslening is een initiatief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en is bedoeld om een eigen huis levensloopbestendig te maken. De lening is er in twee vormen: een hypothecaire lening en een consumptief krediet.

Hoe werkt de blijverslening als hypothecaire lening?
Als u de blijverslening als hypothecaire lening op uw huis wilt afsluiten, kunt u maximaal € 50.000 lenen. Uw huis moet dan wel overwaarde hebben. Bovendien mogen uw hypotheek en de blijverslening samen niet meer zijn dan 80% van de WOZ-waarde van uw huis. U betaalt € 850 aan afsluitkosten.

De rente van de blijverslening [link naar actuele rentestanden] is erg gunstig: doorgaans zo’n 1% lager dan de gemiddelde hypotheekrente. U lost de lening in 10 of 20 jaar af. Er geldt geen leeftijdsgrens bij de aanvraag.

Hoe werkt de blijverslening als consumptief krediet?
Hebt u geen overwaarde op uw huis? Dan is de blijverslening ook als consumptief krediet mogelijk. U kunt dan een stuk minder lenen: maximaal € 10.000. Wel hanteert de SVn een zeer gunstig rentetarief.

De consumptieve blijverslening lost u in 10 jaar af. De jongste aanvrager mag daarnaast niet ouder zijn dan 75 jaar.

Hoe komt u voor de blijverslening in aanmerking?
De blijverslening wordt aangeboden door de SVn, samen met de gemeente of de provincie waar u woont. Elke gemeente of provincie stelt haar eigen voorwaarden. Ook de maximale hoogte verschilt per gemeente en provincie. Bovendien doen niet alle gemeenten en provincies mee. Controleer HIER of u gebruik kunt maken van de blijverslening.

Voor aanpassingen zoals het plaatsen van een traplift kunt u in bepaalde gevallen ook een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij het WMO-loket van uw gemeente kunt u daar meer informatie over aanvragen.

De juiste keuzes
Een blijverslening kan helpen om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Maar de verstrekkers (gemeente, provincie en SVn) kunnen u niet adviseren over de lening die het beste bij u past. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.