WW uitkering

Hoe veel en hoe lang WW krijgt u nog?
Sinds de invoering van het nieuwe arbeidsrecht is de maximale duur van de WW-uitkering niet meer zo lang als vroeger. En voor velen valt de uitkering bovendien lager uit. En dat is niet het enige waarmee u rekening moet houden als u werkloos wordt.

 

Wanneer een WW-uitkering?
Als u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, maakt het niet uit of het ontslag via het UWV of de kantonrechter tot stand is gekomen. Is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden? Dan zet u samen met de werkgever de afspraken daarover in een vaststellingsovereenkomst.

Maar let op: als deze afspraken onjuist zijn geformuleerd, kunt u het recht op een uitkering verliezen. Leg de overeenkomst dus eerst aan een deskundige voor voordat u deze ondertekent.

 

WW wordt steeds korter
De maximale duur van de WW-uitkering wordt momenteel in stappen afgebouwd. Wel kunnen werkgevers en werknemers in de cao afspraken met elkaar maken over verlenging van deze periode. Wellicht gelden die afspraken ook voor uw branche of bedrijf.

 

Minder opbouw WW-rechten
Daarnaast bouwt u sinds 2016 langzamer WW-rechten op. Dat geldt ook als u al langer aan het arbeidsproces deelneemt.

U bouwt nu alleen voor de eerste tien jaar een maand WW-rechten op per gewerkt jaar. Daarna bouwt u alleen nog voor een halve maand rechten op per jaar. De rechten die u tot 2016 hebt opgebouwd, blijven wel bestaan.

 

Andere berekening dagloon als basis voor uw uitkering
Een nieuwe berekening van het dagloon waarover uw WW-uitkering wordt vastgesteld, kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Nu tellen alle gewerkte dagen mee bij verschillende werkgevers in het afgelopen jaar, niet alleen uw laatste werkgever. Dat kan ongunstig uitvallen als u in een vorige baan minder verdiende.

Ook kan uw dagloon lager uitvallen als u niet het hele jaar hebt gewerkt. De berekening gaat namelijk uit van een gemiddeld loon over een heel jaar (261 arbeidsdagen). De nieuwe berekening heeft dus ook gevolgen voor starters en herintreders.

 

Beschikbaar werk aannemen
Als u een WW-uitkering ontvangt, bent u na een halfjaar verplicht om beschikbaar werk aan te nemen – ook als het gaat om een baan met een lager salaris dan u gewend was.

 

De juiste keuzes
Dreigt er ontslag voor u? Of bent u zelfs al ontslagen? Dan moet u het waarschijnlijk tijdelijk met minder geld doen, zeker nu de WW-uitkering lager is en korter duurt. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.