Ontslag

Waar kunt u op rekenen als u werkloos wordt?
Als u wordt ontslagen, dan heeft dat helaas altijd financiële consequenties. Zeker als u niet meteen een nieuwe baan kunt vinden en een periode zonder werk moet overbruggen. Waar kunt u op rekenen als u werkloos wordt?

 

De hoogte en duur van uw WW-uitkering
In de meeste gevallen hebt u na ontslag recht op een WW-uitkering. Die bedraagt de eerste twee maanden na ontslag 75 procent van uw loon. Daarna daalt dit naar 70 procent.

Let op: u krijgt alleen een uitkering over het maximale dagloon. Als u meer verdient, zakt uw inkomen dus nog onder de 75 en daarna 70 procent van uw laatstverdiende loon. Het actuele maandloon en de maximale uitkeringen vindt u bij het UWV. Deze bedragen zijn bruto en zonder vakantiegeld.

Dit dagloon wordt in het nieuwe arbeidsrecht bovendien anders vastgesteld. Vooral herintreders en starters kunnen daardoor met een lagere uitkering te maken krijgen.

 

Geen ontslagvergoeding, maar transitiebudget
In het nieuwe arbeidsrecht heeft de ontslagvergoeding plaatsgemaakt voor een transitiebudget. Dit budget moet u inzetten voor scholing en arbeidsbemiddeling.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunt u wél gebruik blijven maken van de oude regelingen voor ontslagvergoeding. Deze afspraken maakt u in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Ook behoudt u in de meeste gevallen recht op uw WW-uitkering. Ga dit wel goed bij uw werkgever na voor u de overeenkomst tekent.

 

Tips bij dreigend ontslag: wat moet u wel en niet doen?
• Als uw werkgever laat weten dat hij ontslag voor u aanvraagt, ga dan nooit direct akkoord.
• Neem meteen contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar of een jurist.
• Teken nooit een voorstel van uw werkgever zonder dit aan een deskundige te hebben voorgelegd.
• Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen uw ontslag door uw werkgever een brief te sturen.
• Laat alles wat wordt besproken schriftelijk vastleggen. Laat indien mogelijk een ander de onderhandelingen voor u voeren.
• Als u zelf de gesprekken voert, laat u dan niet tot discussies verleiden. Probeer uw emoties buiten de onderhandelingen te houden.
• Blijf doorwerken, zelfs als uw werkgever u vrijstelt van arbeid.

 

Na uw ontslag: inschrijven bij UWV
Als u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, moet u zich inschrijven bij het UWV. U hebt recht op een uitkering als u in de 36 weken voorafgaand aan uw ontslag ten minste 26 weken hebt gewerkt. Is het uw eigen schuld dat u werkloos bent geworden? Dan kan het UWV uw uitkering geheel of gedeeltelijk intrekken.

 

De juiste keuzes
Dreigt er ontslag voor u? Of bent u zelfs al ontslagen? Dan moet u het waarschijnlijk tijdelijk met minder geld doen. Bovendien is er kans op pensioenbreuk. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.