Flexibilisering arbeidsmarkt, nieuw arbeidsrecht

Wat betekent de flexibele arbeidsmarkt voor uw inkomen?
De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren in rap tempo geflexibiliseerd. Mensen worden vaker met tijdelijke contract aangenomen, er is een sterke groei aan zzp’ers, het ontslagrecht werd versoepeld, werknemers gaan meer meebetalen aan de WW.

Tegelijk wil de overheid de verschillen tussen vast en flexibel verkleinen en flexibel werk meer wettelijke bescherming geven. Dat is gebeurd in de Wet Werk en Zekerheid.

De ‘flexibele schil’ om de mensen met vast werk houdt de arbeidsmarkt levendig en smeert de raderen van de economie. Maar welke gevolgen kan de flexibilisering voor u persoonlijk hebben?

 

Minder verschil tussen vast en flexibel werk
Een van de doelstellingen in het nieuwe arbeidsrecht is het verkleinen van de verschillen tussen vast en flexibel werk. De rechten van flexibele werknemers zijn daarom uitgebreid. Zo mag er geen proeftijd worden opgenomen in contracten van maximaal zes maanden. Een concurrentiebeding is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan in een tijdelijk contract. Ook geldt er een aanzegplicht: als u een tijdelijk contract hebt, moet uw werkgever minimaal één maand voor afloop aan u laten weten of hij het contract wil verlengen.

Voor tijdelijke contracten geldt nu dat werkgevers u in twee jaar tijd maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven. Er moeten wel zes maanden tussen zitten voordat dezelfde werkgever u een nieuwe ‘keten’ van drie contracten mag aanbieden.

 

Eenvoudige ontslagprocedure
Aan de andere kant is voor vast werk het ontslagrecht vereenvoudigd en versoepeld. Ontslag om bedrijfseconomische redenen loopt nu altijd via het UWV. Wil uw werkgever ontslag om persoonlijke redenen aanvragen, dan moet deze naar de kantonrechter. Daar staat tegenover dat u nu tot aan de Hoge Raad in beroep kunt gaan tegen het ontslag en de bepalingen ervan.

Bij contractbeëindiging met wederzijds goedvinden – zonder dat u als werknemer het recht op WW verliest – wordt doorgaans gebruikgemaakt van een vaststellingsovereenkomst. Daarin leggen beide partijen alle afspraken rondom het ontslag vast. De werkgever moet u wel een bedenktijd van twee weken geven. Daarin mag u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst opzeggen.

 

Versoberde WW
De WW wordt momenteel aanzienlijk versoberd. De maximale uitkeringsduur wordt tot 2019 in stappen teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Als u een WW-uitkering hebt, wordt u bovendien na een half jaar verplicht om beschikbaar werk aan te nemen.

 

Transitiebudget van werk naar werk
De versobering van de WW gaat gepaard met de komst van het transitiebudget. Deze is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding die volgens de bekende kantonrechtersformule werd vastgesteld. Als u wordt ontslagen na twee jaar of langer in dienst te zijn geweest, hebt u recht op deze vergoeding.

Het transitiebudget is niet bedoeld ter compensatie van uw ontslag. U wordt geacht om het budget in te zetten voor scholing en arbeidsbemiddeling. Het doel is om u daarmee zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen – vandaar de naam transitiebudget.

 

De juiste keuzes
Verandert er iets aan uw baan? Wisselt u van baan? Krijgt u met ontslag te maken? Dat kan gevolgen hebben voor uw inkomen nu én straks. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.