Plan uw levensloop

Eind 2021 vervalt de levensloopregeling. Dat is al sneller dan u denkt. Door nu al na te denken over hoe u dit tegoed opneemt, kunt u voorkomen dat u later te veel belasting betaalt.

Als u deelneemt aan een levensloopregeling moet u uiterlijk 2021 besluiten wat u daarmee doet. Er zijn twee opties:

  • U kunt het levenslooptegoed in een keer laten uitkeren. De uitkering wordt dan bij uw overige inkomen in dat jaar opgeteld en belast met inkomstenbelasting in box 1.
  • U kunt het saldo ook gespreid over enkele jaren laten uitkeren. Dan worden de uitkeringen die u elk jaar ontvangt bij het inkomen in dat jaar opgeteld.

Rekenvoorbeeld
Welke optie voor u het meest aantrekkelijk is, hangt vooral af van de hoogte van uw inkomen. Dat ziet u in het volgende rekenvoorbeeld gebaseerd op cijfers van 2017.

Gert-Jan heeft een bruto jaarsalaris van € 50.000. Hij spaart sinds 2008 via zijn werkgever binnen een levensloopregeling. Elk jaar legt hij € 5.000 van zijn inkomen in. Hij kan deze inleg van zijn inkomen aftrekken. Inmiddels staat er € 60.000 op zijn levensloopregeling.

Laat hij het geld nu in één keer uitkeren, dan moet hij over het grootste deel ervan 52% belasting betalen. Inkomen wordt vanaf € 67.072 namelijk belast met 52% en het inkomen van Gert-Jan zal in dat jaar € 110.000 bedragen (zijn reguliere salaris plus de uitkering vanuit de levensloop).

Door de uitkeringen over enkele jaren uit te smeren, kan hij ervoor zorgen dat hij niet meer dan 40,8% inkomstenbelasting betaalt. Daarmee bespaart hij bijna € 5.000 aan belasting. In de onderstaande tabel ziet u de berekening:

Opname                                 In een keer                            Gedurende 4 jaar

 

Inkomstenbelasting               € 29.288                                 € 24.480

Levensloopverlofkorting*       €    840                                 €      840

Te betalen aan de fiscus       € 28.448                                 € 23.640

* Vanwege een regeling die tot en met 2011 van kracht was, heeft Gert-Jan recht op een levensloopverlofkorting van 4 maal € 210 = € 840

Nu kunt u de uitkeringen nog uitsmeren over enkele jaren. In 2021 heeft u die keuze niet meer: het resterende tegoed wordt eind 2021 automatisch in een keer uitgekeerd.

Er zijn ook nog andere gevolgen die u moet meenemen. Als Gert-Jan het saldo in één keer laat uitkeren, is de kans groot dat hij over (een deel van) dit bedrag vermogensrendementsheffing moet betalen in box 3. Deze bedraagt nu 0,86% voor vermogens tot € 100.000 (en boven het drempelbedrag van € 25.000) tot 1,62% voor vermogens boven de € 1 miljoen. Zou Gert-Jan over de gehele uitkering van zijn levensloopregeling box 3-belasting moeten betalen, dan kost hem dit jaarlijks € 271 als zijn totale vermogen minder dan € 100.000 bedraagt.

 

Toeslagen
Houd er rekening mee dat uw inkomen door de levensloopuitkering(en) hoger wordt. Eventuele toeslagen vallen daardoor lager uit.

 

Tijd dringt
Over 5 jaar stopt de levensloopregeling. Omdat het nogal wat kan uitmaken of u het saldo in een keer of gedurende meerdere jaren laat uitkeren, kan het verstandig zijn nu alvast een aantal berekeningen te maken. Het is verstandig om u daarbij te laten adviseren door een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk. Hij of zij kan u helpen om te bepalen wat voor u de beste keuze is.