Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Hoe kies ik tussen gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?
Voordat u gaat trouwen, staat u voor een belangrijke beslissing: gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden? Wat is het verschil en waar moet u op letten?

Welke rechtsvorm past het beste bij mijn huwelijk?
Voordat u gaat trouwen, staat u voor een belangrijke beslissing: gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden? Wat is het verschil en waar moet u op letten?

Wat is gemeenschap van goederen?
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, bent u allebei voor de helft eigenaar van al uw bezittingen en schulden. Oók van wat u voorafgaand aan uw huwelijk bezit of als
schuld hebt. Hebt u een studieschuld? Dan gaat de helft daarvan over op uw partner. Heeft uw partner spaargeld? Dan wordt dat voor de helft van u.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?
Als u trouwt op huwelijkse voorwaarden, laat u de notaris vastleggen wie de eigenaar is van welke bezittingen en schulden. Het is het makkelijkste om dit vóór het huwelijk te doen. Ook
geregistreerd partners kunnen op voorwaarden samenleven. Dan noemen we deze voorwaarden partnerschapsvoorwaarden.

Alsnog huwelijkse voorwaarden?
Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd en wilt u alsnog huwelijkse voorwaarden laten vastleggen? Ook dan gaat u naar de notaris. Die stelt dan een akte van verdeling op.
Dit kan verstandig zijn als u bijvoorbeeld een eigen bedrijf begint. Een eventueel faillissement treft dan niet uw partner.

Beperkte gemeenschap van goederen 
Vanaf januari 2018 zijn de wettelijke regels met betrekking tot het huwelijk gewijzigd. Als u geen huwelijkse voorwaarden laat opmaken, trouwt u vanaf begin 2018 niet langer in algehele gemeenschap van goederen. In plaats daarvan ontstaat een zogeheten ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Een gevolg daarvan is dat alle bezittingen die u voor het huwelijk bezat, buiten de huwelijksgemeenschap vallen en dus privévermogen blijven.

Dit betekent concreet dat het belangrijk is om een goede administratie van uw bezittingen bij te houden. Onder de nieuwe regels ontstaan er namelijk drie vermogens: het gemeenschappelijk vermogen dat is opgebouwd sinds u bent getrouwd en de twee vermogens die er waren voor u ging trouwen. Als u deze drie vermogens niet goed administreert, loopt u een groot risico bij een eventuele scheiding of overlijden. Deze wetswijziging geldt óók voor geregistreerde partners.

Wat verandert er?
Voortaan is alleen het vermogen dat u en uw partner tijdens het huwelijk opbouwen gezamenlijk bezit. Alle vermogen dat u vooraf individueel hebt opgebouwd, blijft van uzelf. Daar is één uitzondering op: als u vermogen hebt dat u voorafgaand aan het huwelijk al samen hebt opgebouwd. Dit vermogen valt dan wél onder de huwelijksgemeenschap.

Speciale gevolgen voor schenkingen en erfenissen
Schenkingen en erfenissen die u vóór het huwelijk hebt ontvangen, blijven van u. Maar let op: dat geldt zélfs als de schenker of erflater een insluitingsclausule heeft laten opmaken
waarin de schenking of erfenis aan zowel u als uw partner wordt toegekend. Wilt u dit vermogen toch delen? Dan moet u dit bij de notaris laten vastleggen in huwelijkse
voorwaarden.

Wat is het bewijsvermoeden
Bij een scheiding moet u wel kunnen aantonen dat het vooraf opgebouwde vermogen van uzelf is. Daarvoor hanteert de rechter het zogenoemde bewijsvermoeden. Dat betekent dat
het vermogen in de gemeenschap van goederen valt als u niet kunt bewijzen dat het van u is.

Meer rekenwerk bij scheiding
We hopen niet dat uw huwelijk in een scheiding eindigt. Maar de nieuwe wet maakt de zaken bij een scheiding wel ingewikkelder. De afwikkeling gebeurt in de meeste gevallen wel eerlijker, maar er komt ook meer rekenwerk bij kijken. Als u de financiële gevolgen van uw huwelijk nú al goed regelt, bent u straks goed voorbereid, wat er ook gebeurt.

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij trouwen of samenwonen met een geregistreerd partnerschap. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in
uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.