De kosten van scheiden

De kosten van scheiden: griffierecht en advocaat

Scheiden heeft een grote financiële impact. Wat bent u bij de rechtbank kwijt? Wat kost een
advocaat? Is de investering in een financieel planner en mediator nuttig?

 

Wat zijn de kosten van scheiden?
Elke scheiding kost geld. In elk geval rekent u het gerechtshof zo’n 300 euro griffierecht per
zitting. De rest hangt vooral af waarop u en uw partner uit elkaar gaan. Bent u het eens over
de meeste zaken? Of staat u lijnrecht tegenover elkaar? In dat laatste geval kunnen de
kosten van juridische bijstand fors oplopen.

 

Wat kost een advocaat?
Het uurtarief van de meeste advocaten ligt tussen 150-200 euro exclusief btw. Soms kunt u
over dit tarief onderhandelen. Is de scheiding relatief eenvoudig, dan kunt u vaak een vast
bedrag afspreken. Maar zijn u en uw partner het over weinig zaken eens (verdeling van
de boedel, het huis, de kinderen enzovoort), dan kost een scheiding u allebei al snel vele
duizenden euro’s.

 

Hoe kunt u de scheiding regelen?
Om het samen eens te worden over de scheiding, kunt u kiezen voor drie manieren:

  1. u neemt elk een eigen advocaat
  2. u neemt samen een advocaat
  3. u maakt gebruik van een financieel planner met een mediatordiploma

Wilt u er samen snel uitkomen en de scheiding zo soepel mogelijk laten verlopen? Dan kunt u
het beste voor scenario 2 of 3 kiezen. De scheiding is dan bovendien minder duur.

De kosten van een financieel planner met mediatordiploma liggen op hetzelfde niveau als die
van een advocaat. Alleen krijgt u er dan wel meteen financieel advies bij. Een
planner/mediator is gemiddeld 10 tot 20 uur met uw scheiding bezig. Daardoor bedragen uw
gezamenlijke kosten tussen de 1800 en 4800 euro inclusief btw.

 

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij een scheiding. Wie helpt u en uw ex-partner om
het eens te worden over de scheiding? Een gecertificeerd financieel planner met het FFPkeurmerk
verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven
passen.