Pensioenoverdracht

Is pensioenoverdracht altijd verstandig?
Hebt u een nieuwe baan aangenomen? En heeft uw werkgever ook een pensioenregeling? Dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen over te dragen van uw huidige pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Tegenwoordig hoeft u dat verzoek zelfs niet meer binnen zes maanden na het begin van uw nieuwe baan te doen. Maar is pensioenoverdracht altijd de beste oplossing?

 

Waarom zou u kiezen voor pensioenoverdracht?
Er zijn verschillende redenen om voor pensioenoverdracht te kiezen:

  • u wilt uw pensioenaanspraken in één oogopslag kunnen raadplegen
  • de nieuwe pensioenregeling sluit beter op uw wensen aan
  • uw nieuwe pensioenregeling kent gunstigere voorwaarden.

Als het gaat om overzicht, kunt u tegenwoordig ook de website Mijn pensioenoverzicht raadplegen. Die bundelt uw complete pensioenopbouw in één overzicht.
Het is ook mogelijk dat de regeling van uw nieuwe pensioenuitvoerder beter bij u past. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u liever een pensioenvorm op basis van een uitkeringsovereenkomst hebt, terwijl u huidige regeling is gebaseerd op een premieovereenkomst.  Een uitkeringsovereenkomst wil zeggen dat u straks elke maand een bedrag krijgt op basis van uw middelloon of eindloon. Als u een premieovereenkomst bent aangegaan, koopt u uit de gestorte premies een uitkering.

Bepalen welke regeling financieel het gunstigste uitpakt, is lastig niet alleen de vorm van de regeling is van belang, ook bijvoorbeeld het indexatiebeleid. Vraag in ieder geval altijd bij uw huidige pensioenfonds de overdrachtswaarde op. Dit kan vrijblijvend. Met deze waarde in handen kunt u concreet advies inwinnen.

 

De juiste keuzes
Vele factoren zijn van invloed op de vraag of pensioenoverdracht verstandig is of niet. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.