Partnerpensioen

Hoe is de financiële zorg voor uw nabestaanden geregeld?
Het partnerpensioen is het deel van uw pensioen waarvan uw partner na uw overlijden kan blijven genieten. In de meeste pensioenregelingen is een partnerpensioen opgenomen..

 

Welke vormen van partnerpensioen zijn er?
Het partnerpensioen kent dezelfde twee vormen als uw reguliere pensioen. De eerste vorm is op basis van een uitkeringsovereenkomst, waarbij een maandelijks bedrag aan uw partner wordt uitgekeerd. De tweede variant is op basis van een uitkering uit een afgesloten overlijdensrisicoverzekering. Uw werkgever maakt doorgaans de keuze tussen de twee vormen.

 

Hoe hoog is het partnerpensioen?
De partnerpensioenuitkering is meestal 70% van uw eigen pensioen. Verandert u van baan en krijgt u te maken met een pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst? Dan kan het zijn dat de premie voor het partnerpensioen hoger uitvalt. Dit komt omdat bij een premieovereenkomst het partnerpensioen meestal geregeld is via een overlijdensrisicoverzekering en aangezien u inmiddels wat ouder bent geworden zal deze premie hoger uitvallen.

Daarnaast komt uw partner soms in aanmerking voor een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De halfwezenuitkering, die achtergebleven partners kregen voor de zorg van hun minderjarige kinderen, is inmiddels afgeschaft.

 

En mijn kinderen dan?
In veel pensioenregelingen is ook een wezenpensioen opgenomen. Dit pensioen wordt uitgekeerd totdat uw kind 18 of 21 is. Als uw kinderen gaan studeren, is soms uitbreiding tot 27 jaar mogelijk. Als u beiden komt te overlijden en uw kinderen worden wees, dan wordt het bedrag meestal verdubbeld.

 

De juiste keuzes
De financiële zorg voor uw nabestaanden draait om meer dan het partner- en wezenpensioen. Want als u geen nabestaandenpensioen opbouwt, kunt u bijvoorbeeld ook overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven afsluiten. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.