Woekerpolis lijfrente

Oversluiten, afkopen of premievrij maken: wat is de beste keus?
Zo’n 4 miljoen Nederlanders hebben ooit een woekerpolis afgesloten. De kans is groot dat u er ook een heeft. En daar is best iets tegen te doen.

 

Wat is een woekerpolis precies?
Een woekerpolis is een type beleggingsverzekering uit de jaren negentig. Verzekeraars hielden er heel veel kosten op in, waardoor het rendement veel lager uitviel dan bij aanvang werd beweerd. In 2006 werd duidelijk hoe deze polissen in elkaar zitten. Er ontstond grote maatschappelijke verontwaardiging, gedupeerden zetten belangengroepen op die uiteindelijk voor elkaar kregen dat polishouders hun polis zonder boete kunnen oversluiten. Via een compensatieregeling wordt een deel van de hoge verzekeringskosten vergoed.

 

Waarom uw woekerpolis oversluiten?
Oversluiten van uw woekerpolis is doorgaans een verstandige zet. Lang niet alle polishouders hebben dat gedaan, terwijl de kans op een beter rendement groot is.

Het oversluiten van een woekerpolis is niet moeilijk en kost helemaal niet zo veel tijd. Het begint met het uitzoeken van bijvoorbeeld een lijfrente of bankspaarproduct dat past bij uw situatie en het risico dat u wilt nemen. Na de aanvraag verzoekt u de verzekeraar van de woekerpolis om de waarde daarvan samen met de compensatie over te maken naar het nieuwe product.

Let bij het oversluiten wel op het moment waarop u dat doet. Als u oversluit op het moment dat de effectenmarkt laag staat, krijgt u relatief weinig terug voor de beleggingen in de polis.

 

Of toch afkopen of premievrij maken?
Aan het oversluiten van een woekerpolis zitten wel fiscale regels vast. Als die voor u ongunstig uitpakken, kunt u de polis ook afkopen. Dan beëindigt u de verzekering en verzoekt u de verzekeraar om de afkoopwaarde samen met de compensatie aan u over te maken. Ook hier bent u overigens aan fiscale grenzen gebonden. U moet waarschijnlijk meteen inkomstenbelasting (tot circa 52%) over het bedrag betalen, maar mogelijk ook revisierente aan de Belastingdienst. Deze boete kan oplopen tot 20% van het uitgekeerde bedrag.

De polis premievrij maken is ook een optie. U laat de polis dan doorlopen, maar legt niet langer geld in. Ook in dit geval krijgt u compensatie, maar die wordt pas op de einddatum aan u uitbetaald, samen met de uiteindelijke poliswaarde. U ontvangt de compensatie ook als u blijft inleggen en de polis gewoon voortzet.

 

De juiste keuzes
Er komt nogal wat kijken bij de beslissing wat de verstandigste aanpak is rondom een woekerpolis. Wat is voor u fiscaal het gunstigst: oversluiten, afkopen of premievrij maken? En wat is het beste moment voor oversluiten of afkoop? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.