AOW-gat, wat is dat?

Een AOW-gat betekent dat u minder pensioen krijgt dan verwacht. De term AOW-gat kan verschillende dingen betekenen.    

   • Met pensioen vóór de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd stijgt, terwijl veel oudere pensioenregelingen nog uitgaan van een AOW- en pensioenleeftijd van 65 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd lag in 2016 zelfs op 64 jaar en 5 maanden. U kunt uw pensioen meestal wel uitstellen tot uw AOW-leeftijd, zodat u geen financieel nadeel ondervindt. Maar als u toch op uw 65’ste met pensioen wilt, heeft u tot het bereiken van uw AOW-leeftijd een lager inkomen dan waarop u aanvankelijk had gerekend.  U kunt dit compenseren door tijdig extra te sparen. In plaats daarvan kunt u bij de meeste pensioenuitvoerders ook kiezen voor een hoog/laag pensioen. U krijgt dan gedurende de eerste jaren van uw pensionering een hoger pensioen en vervolgens levenslang een lager pensioen.
   • Bent u met prepensioen of ontvangt u wachtgeld? Dan krijgt u mogelijk te maken met het AOW-gat omdat prepensioen en wachtgeld doorgaans stoppen op de ‘oude’ AOW-leeftijd van 65 jaar.Als u een laag inkomen heeft, kunt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) compensatie voor dit AOW-gat krijgen. U krijgt dan tot uw AOW-leeftijd een overbruggingsuitkering. Voorwaarde is dat uw prepensioen of wachtgeld voor 1 juli 2015 is ingegaan.
   • Als u tijdelijk in het buitenland heeft gewoond, krijgt u minder AOW. Voor elk jaar dat u vanaf uw 15e* geen ingezetene van Nederland bent geweest, krijgt u een 2% lagere uitkering. Onder meer medewerkers van de diplomatieke dienst die tijdelijk in het buitenland wonen worden niet gekort. U kunt de lagere AOW compenseren door een lijfrente of aanvullend vermogen in box 3 op te bouwen. Bovendien heeft u mogelijk recht op een met de AOW vergelijkbare oudedagsvoorziening in het land waar u heeft gewoond.* Strikt genomen gaat het om de 50 jaar vóór uw AOW-leeftijd, dus in 2017 15e + 9 maanden.
   • Partnertoeslag. Tot 1 april 2015 kreeg  u een toeslag bovenop uw AOW  als u een jongere partner had die nog geen AOW kreeg. Sindsdien is de regeling afgeschaft voor nieuwe gevallen. Hierdoor valt de AOW lager uit dan enige tijd geleden nog werd gedacht.

 

Regeren is vooruitkijken
Als u verwacht een AOW-gat te hebben, kunt u maatregen nemen om te voorkomen dat u straks met een financieel probleem wordt geconfronteerd. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk kan de gevolgen van het AOW-gat voor u in kaart brengen door naar al uw inkomens- en vermogensonderdelen te kijken en u waar nodig oplossingen aan te reiken. Zo weet u precies waar u aan toe bent.