Nalatenschap en testament

Waaraan moet u denken voordat u een testament laat opstellen?
De beste manier om een nalatenschap te verdelen is door het opstellen van een testament. Maar waaraan moet u allemaal denken voordat u naar de notaris stapt?

 

Wat gebeurt er zonder testament?
Als u geen testament laat opstellen, is de wettelijke verdeling van uw nalatenschap van toepassing. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met een partner die nog leeft na uw overlijden? Dan wordt uw nalatenschap verdeeld in een partnerdeel en een kindsdeel of meer kindsdelen. Een kind krijgt dit kindsdeel niet rechtstreeks in handen. In plaats daarvan gaat een kindsdeel in vrijwel alle gevallen naar uw partner. Wel krijgt een kind een vordering op de nalatenschap, maar die wordt pas na het overlijden van uw partner verrekend.

 

Hoe lang kunt u een wettelijke verdeling alsnog aanpassen?
De wettelijke standaardverdeling is bij de notaris nog tot drie maanden na overlijden aan te passen. Toch is het verstandiger om het al vooraf via een testament te regelen.

 

Behoort er een bedrijf tot uw nalatenschap?
Ook als u een bedrijf nalaat, kunt u hierover bepalingen in uw testament laten opnemen. Voor bedrijfsoverdracht aan uw erfgenamen zijn vaak gunstige voorwaarden mogelijk, maar dan moet u de overdracht en de afspraken daaromheen wel goed plannen.

 

Kunt u mensen uitsluiten?
Het erfrecht maakt het mogelijk om personen uit te sluiten van uw nalatenschap. Dat kan zelfs voor erfdelen die weer doorvererven.

 

Hoe zit het met huwelijkse voorwaarden?
Als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden, is het nuttig om elke vijf jaar uw testament tegen het licht te houden. De wet kan zijn gewijzigd, maar ook uw vermogenssituatie. Beide veranderingen kunnen nadelig uitpakken op de verdeling zoals u die in uw testament hebt vastgelegd.

 

Hebt u vóór 2010 uw testament opgesteld?
Als u vóór 2010 uw testament hebt opgesteld of gewijzigd, dan is er kans dat sommige bepalingen daarin nu ongunstig uitpakken. Een hogere erfbelasting kan bijvoorbeeld het gevolg zijn.

 

De juiste keuzes
Een notaris kan u goed helpen met een testament, maar de financiële aspecten rondom nalatenschappen zijn zeer complex en regelmatig aan verandering onderhevig. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij u en uw nabestaanden passen.