Erfbelasting en eigen huis

Hoe kunt u geen of minder erfbelasting betalen over uw eigen huis?
Hebt u samen met uw partner een eigen huis? En bent u erfgenaam van elkaar, al dan niet in een testament vastgelegd? Als een van u komt te overlijden, kan de Belastingdienst erfbelasting heffen over een deel van de waarde van uw huis.

 

Wanneer heft de Belastingdienst erfbelasting over uw eigen huis?
De fiscus kijkt bij het bepalen van de hoogte van de erfbelasting naar het vermogen dat u van uw partner erft. Dat kan geld zijn, maar ook aandelen en obligaties en uw eigen huis zijn vermogen. Een vermogen tot circa € 640.000,- is vrijgesteld als u de langstlevende partner bent. Over alles wat u daarboven aan vermogen erft, betaalt u minstens 10% en maximaal 20% erfbelasting.

 

Wat is de optimale verdeling van vermogen?
Door vooraf het vermogen van u beiden optimaal te verdelen, betaalt u straks minder erfbelasting. U kunt bijvoorbeeld in uw huwelijkse voorwaarden laten opnemen dat uw vermogen als gemeenschappelijk moet worden beschouwd. Dan beschouwt de fiscus slechts de helft van het vermogen als het vermogen van uw partner.
Een andere mogelijkheid is het vererven van het partnerdeel aan uw kinderen. U betaalt dan nu meer erfbelasting, omdat de vrijstelling van de kinderen aanzienlijk lager is: ruim € 20.000. Daarboven betalen zij maximaal 20% erfbelasting. Het voordeel komt later, doordat zij na het overlijden van de langstlevende partner niet nog eens erfbelasting hoeven te betalen. De waardestijging van het huis komt ook direct ten goede aan de kinderen. U kunt deze vererving zo regelen dat de rechten van de langstlevende partner niet worden aangetast.

 

Erfbelasting over de overlijdensrisicoverzekering?
Om een financiële buffer te creëren voor de langstlevende partner, hebben veel partners een overlijdensrisicoverzekering op elkaar afgesloten, al dan niet verbonden aan de hypotheek. Neem dan wel premiesplitsing in de verzekering op, anders betaalt u ook over de uitkering erfbelasting. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, komt de helft van de premie altijd uit het vermogen van de andere partner – en daardoor betaalt u ook erfbelasting over de helft van de uitkering.

 

Wanneer doet u aangifte erfbelasting?
Binnen acht maanden na overlijden moet u aangifte van erfbelasting doen. U kunt wel uitstel aanvragen, bijvoorbeeld als u het huis wilt verkopen en u ziet aankomen dat dat niet binnen die tijd gaat lukken. Dat kan zonder extra regels als u erfbelasting tot een bedrag van € 50.000 moet afdragen. Is het bedrag hoger, dan moet u het hypotheekrecht van de woning als onderpand overdragen aan de fiscus.

 

De juiste keuzes
Er zijn allerlei mogelijkheden voor vermogensverdeling en het voorkomen van erfbelasting. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.