Bescherming erfgenamen


Hoe voorkomen erfgenamen dat zij ‘per ongeluk’ schulden erven?
Tot voor kort liep u als erfgenaam een risico: u kon tegen uw wil met de schulden uit een nalatenschap worden geconfronteerd. Dankzij de nieuwe Wet bescherming erfgenamen tegen schulden gebeurt ‘per ongeluk’ schulden erven tegenwoordig minder snel. Het is wel belangrijk om goed stil te staan bij de werking van de wet.

 

Hoe biedt de wet bescherming?
De Wet bescherming erfgenamen biedt op twee manieren bescherming. Ten eerste maakt de wet duidelijk wanneer een nalatenschap ‘zuiver’ wordt aanvaard. Ook kan de kantonrechter oordelen dat een erfgenaam niet verantwoordelijk is voor de schuld die is geërfd.

 

Hoe kunt u een nalatenschap veilig aanvaarden?
U kunt kiezen uit drie mogelijkheden als u een nalatenschap ontvangt:

  • zuiver aanvaarden
  • beneficiair aanvaarden
  • niet aanvaarden (‘verwerpen’)

Zuiver aanvaarden wil zeggen dat u alle bezittingen en alle schulden erft. Beneficiair aanvaarden betekent dat u niet aansprakelijk bent voor de schulden als die groter dan de bezittingen die u erft.

Vroeger konden erfgenamen nog weleens ‘per ongeluk’ zuiver aanvaarden, omdat het niet duidelijk was welke handelingen tot zuiver aanvaarden leiden. Zo kon iemand een nalatenschap zuiver aanvaarden door een kleinigheid aan de nalatenschap te onttrekken, zoals een fotoboek, een armband of een andere dierbare persoonlijke herinnering die nauwelijks of geen economische waarde vertegenwoordigt.

Nu is alleen nog sprake van zuiver aanvaarden als u een deel van de nalatenschap verkoopt of op een andere manier buiten bereik van schuldeisers houdt. Het houden of weggeven van kleinigheden wordt niet langer beschouwd als een ‘handeling van zuivere aanvaarding’.

Weet u niet precies wat de financiële positie was van de persoon van wie u erft? Dan kan het verstandig zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Als de schulden hoger zijn dan de bezittingen, krijgt u niets – maar het kost u ook niets.

 

Welke regels gelden er voor aanvaarding?
Bij de griffie van de rechtbank laat u vastleggen of u de nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaardt – of zelfs verwerpt. Na overlijden van de erflater hebt u daar drie maanden de tijd voor. In die periode mogen schuldeisers niet bij u aankloppen. Zelf mag u in die tijd geen handeling van zuivere aanvaarding verrichten. Dat komt nu neer op het weggeven of verkopen van delen van de nalatenschap die een economische waarde vertegenwoordigen.

 

Welke bescherming biedt de wet nog meer?
De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden maakt het bovendien mogelijk dat de kantonrechter kan bepalen dat u onverwijtbaar bent voor de schulden die u erft – ook als u de nalatenschap al zuiver hebt aanvaard. Dan moet u wel binnen drie maanden aannemelijk kunnen maken dat u echt niet wist dat er schulden waren. Bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie leest u daar meer over.

 

De juiste keuzes
De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden lost veel op in het erfrecht, maar dat maakt de keuze voor het type aanvaarding er niet eenvoudiger op. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.