Eigenrisicodragerschap WGA

Is het interessant om zelf het risico voor de WGA te dragen?
Als werkgever kunt u eigenrisicodrager WGA worden. Dan zijn de uitkeringen voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw werknemers voor uw rekening, in plaats van dat u die taak overlaat aan het UWV. Het risico verzekert u vervolgens zelf of u gokt erop dat niemand in uw organisatie arbeidsongeschikt wordt.

Of het voor u interessant is om eigenrisicodrager WGA te worden, hangt af van vele factoren. Van uw eigen financiële reserves, het soort arbeid dat in uw bedrijf wordt verricht en of u een groot of een klein bedrijf hebt, bijvoorbeeld. Bovendien zijn er recent veranderingen doorgevoerd waardoor het zinvol is om uw positie nog eens nader te bestuderen.

 

Wat zijn de recente veranderingen in het eigenrisicodragerschap WGA?
Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk om het eigenrisicodragerschap WGA voor flexwerkers te scheiden van het eigenrisicodragerschap voor vaste medewerkers. Voortaan is het WGA-risico voor alle soorten dienstverband samengevoegd.

Daarnaast is de premieopbouw van het UWV sinds 2017 vergelijkbaar geworden met die van particuliere verzekeraars. Die was enige tijd voordeliger, waardoor het ook voor grotere werkgevers interessant was geworden om het WGA-risico publiek te verzekeren.

 

Welke gevolgen heeft dat voor uw keuze?
Een groot HR-adviesbureau heeft onderzocht dat een op de vier grote werkgevers in 2017 meer betaalt bij het UWV, met premiestijgingen die kunnen oplopen tot 166%. Deze stijgende premie geldt bovendien met terugwerkende kracht voor werkgevers die in 2015 hun WGA-risico weer bij het UWV hebben verzekerd. In dat jaar werd het UWV voordeliger dan veel particuliere verzekeraars. Die waren voor die tijd goedkoper doordat zij met een ander rekenmodel werken en rekening houden met claims uit het verleden.

De minister bepaalde bovendien dat u als werkgever voor een termijn van minstens drie jaar bij uw keuze moest blijven. Hiermee wilde hij voorkomen dat werkgevers puur uit winstbejag heen en weer switchen. Als u in 2016 bent overgestapt, zit u dus nog tot eind 2018 aan die keuze vast.

 

De juiste keuzes
De vraag of u eigenrisicodrager WGA moet worden, is niet zomaar te beantwoorden. En als u ervoor kiest, wat is dan de beste manier om het risico af te dekken? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw bedrijf passen.