Faillissement

Wat gebeurt er als uw bedrijf failliet gaat?
Dagelijks gaan er bedrijven failliet, al zijn het er in economisch mindere tijden altijd wat meer. Het is niet te hopen dat die van u daar bij zit. Maar als u niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen, is een faillissement meestal onvermijdelijk. Hoe vraagt u faillissement aan en wat gebeurt er daarna?

 

Wie kunnen er allemaal failliet gaan?
Niet alleen een bv kan als rechtspersoon failliet gaan. Ook natuurlijke personen in een eenmanszaak, maatschap of vof kunnen failliet worden verklaard.

 

Wie vraagt er faillissement aan?
Vier partijen kunnen uw faillissement aanvragen: uzelf, uw schuldeisers, het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Deze partijen volgen dan de volgende wegen:

  • als u zelf merkt dat uw schulden niet meer kunt afbetalen, kunt u bij de rechtbank door het invullen van een formulier faillissement aanvragen. Een advocaat is niet nodig;
  • uw schuldeisers moeten een advocaat inschakelen om uw faillissement aan te vragen bij de rechtbank. Voorwaarde is wel dat er minstens twee schuldeisers zijn, bij wie u minstens één direct opeisbare schuld hebt;
  • het Openbaar Ministerie kan u in het algemeen belang failliet verklaren. Dat is vooral het geval als er veel mensen worden gedupeerd;
  • de rechtbank kan zelf ook een bedrijf failliet verklaren. Dit gebeurt ambtshalve nadat surséance (uitstel) van betaling of  schuldsanering via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingetrokken.

 

En nadat het faillissement is aangevraagd?
Na de aanvraag verschijnt u voor de rechter. Als u zelf het faillissement hebt aangevraagd, moet u schriftelijk aantonen dat u niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen. Dit bewijs licht u voor de rechtbank mondeling toe.

Als de rechter daarmee akkoord is, stelt deze een curator aan. De curator beheert de failliete boedel en betaalt zo veel mogelijk schulden af. De rechter-commissaris houdt toezicht op de activiteiten van de curator.

Als er anderen zijn die uw faillissement aanvragen, verschijnt u voor de rechtbank om u te verweren – bijvoorbeeld omdat u al betalingsregelingen hebt getroffen. U kunt een dreigend faillissement ook ombuigen naar een wettelijke schuldsanering. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Verklaart de rechter u toch failliet? Dan hebt u acht dagen om daartegen in beroep te gaan. Verliest u dit hoger beroep, dan wordt er alsnog een curator aangesteld die onder toezicht van de rechter-commissaris uw boedel beheert en schulden zo veel mogelijk aflost.

 

Wat gebeurt er als u failliet bent?
Bij een faillissement wordt er beslag gelegd op het hele vermogen. In een bv, nv, coöperatie, vereniging of stichting is dat in principe het bedrijfsvermogen, tenzij u onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. In dat geval loopt u als bestuurder het risico dat ook uw privévermogen wordt aangesproken. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u op persoonlijke titel hebt getekend voor een lening.

Bij een natuurlijke rechtspersoon wordt het privévermogen sowieso gebruikt om schulden af te lossen. Als zzp’er of ondernemer in een maatschap of vof kunt u dus ook privé failliet gaan. Dat is eveneens het geval als u (niet-actief) participeert in een commanditaire vennootschap.

 

De juiste keuzes
Zit uw bedrijf in de problemen? En dreigt dat ook gevolgen te hebben voor uw privésituatie?  Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven en uw bedrijf passen.